Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Actie kerkbalans 2021 Actie kerkbalans 2021

Kerkbalans
Namens de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters vragen wij uw aandacht voor de vrijwillige bijdrage actie, waarvoor u een envelop met toelichtende brief hebt ontvangen.
De opbrengst van deze actie Kerkbalans is helemaal bestemd voor onze plaatselijke gemeente.

Uit de toelichting in de brief blijkt dat uw bijdrage onmisbaar is voor het in stand houden van (online) erediensten, pastoraat, jeugdwerk, evangelisatiewerk, kerkgebouw enzovoorts. Dit kerkelijk werk kan alleen worden gecontinueerd als we gezamenlijk dit werk financieel blijven ondersteunen. De totale begroting voor 2021 bedraagt € 176.000.
Voor de actie Kerkbalans is een opbrengst begroot van € 92.000.


Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van de mogelijkheid om hun bijdrage automatisch per maand over te maken. Wij vragen u voor het aangezicht van de HEERE God te overwegen wat uw bijdrage kan en mag zijn.
College van Kerkrentmeesters.       
                                                                                                             
terug
 
 
 

Inloggen


 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2020

 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Kerkklanken mrt - april 2021

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.