Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Collectes CollectesSteunfonds Gereformeerde Bond.

De diaconale collecte op zondag 26 Juli is bestemd voor het Steunfonds van de Gereformeerde Bond. De gelden die we hiervoor ontvangen, besteden we aan kerkelijke gemeenten in het land. Vanaf de oprichting van de Bond heeft men zich ingezet voor het stichten en instandhouden van predikantsplaatsen, in verschillende delen van ons land. Waarom? Omdat door de verkondiging van het Woord de gemeenten gebouwd worden. Die overtuiging is er nog altijd. En daarom leven we ook in 2019 via de collecten voor het Steunfonds mee met hervormde gemeenten die niet (meer) op eigen kracht de predikantsplaats kunnen laten voortbestaan.

Ook deze collecte van Zondag 26 Juli willen we van harte bij u aanbevelen.
U kunt uw bijdrage overmaken op
NL11 RABO 0336 3063 26 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten.

 Kerkrentmeesters:
We willen u vragen het collectegeld wat u gewend was te betalen per bank over te maken, bij voorkeur per soort collecte gebundeld per maand. Als u verschillende collecten in één overboeking betaalt, wilt u dan zelf aangeven hoe u deze collecten wilt verdelen? Als u geen verdeling aangeeft, maken wij zelf een adequate verdeling over de verschillende doelen.
Ons bankrekeningnummer is
NL60RABO 0336301855.
Direct geld overmaken? klik op uw bank.


                                

 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Aanmelden kerkdiensten
 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2020

 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Zambia Project 2021

 
Gebruiksplan St. Janskerk Linschoten

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.