Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Collectes Collectes

De IZB, vereniging voor zending in Nederland, is al sinds 1935 actief met een passie voor missie.

We zijn een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad terzijde, bij het vervullen van hun missionaire roeping. Het is ons verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen.

Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. Ons werk is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. Elke gemeente en elke context vraagt om een eigen aanpak; daarom is onze dienstverlening veelzijdig, toegespitst op uw situatie.  Helpt U mee??

U kunt uw bijdrage overmaken op
NL11 RABO 0336 3063 26 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten.Kerkrentmeesters:
We willen u vragen het collectegeld wat u gewend was te betalen per bank over te maken, bij voorkeur per soort collecte gebundeld per maand. Als u verschillende collecten in één overboeking betaalt, wilt u dan zelf aangeven hoe u deze collecten wilt verdelen? Als u geen verdeling aangeeft, maken wij zelf een adequate verdeling over de verschillende doelen.
Ons bankrekeningnummer is
NL60RABO 0336301855.
Direct geld overmaken? klik op uw bank.


                                

 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Ontbijt-actie 2e pinksterdag

 
Taartenactie

 
Kerkklanken mei - juni 2020

 
Diaconaal Project 2020

 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.