Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Collectes Collectes


Diaconie Collecten
Namens de Diaconie willen we iedereen bedanken die zijn of haar giften heeft overgemaakt naar de doelen van afgelopen tijd.
Omdat we met de erediensten nog steeds niet of beperkt bij elkaar komen is het vaak niet mogelijk uw bijdrage in de collectezak te doen. Daarom vragen wij u uw bijdragen voor de collectes over te maken op de volgende bankrekening met de omschrijving van het doel:

NL11 RABO 0336 3063 26 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten.Kerkrentmeesters:
We willen u vragen het collectegeld wat u gewend was te betalen per bank over te maken, bij voorkeur per soort collecte gebundeld per maand. Als u verschillende collecten in één overboeking betaalt, wilt u dan zelf aangeven hoe u deze collecten wilt verdelen? Als u geen verdeling aangeeft, maken wij zelf een adequate verdeling over de verschillende doelen.
Ons bankrekeningnummer is
NL60RABO 0336301855.
Direct geld overmaken? klik op uw bank.


                                

 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Zondagsschool Samuel
datum en tijdstip 04-12-2022 om 14:30
meer details

Kinderkoor Emanuel
datum en tijdstip 05-12-2022 om 16:15
meer details

Gemeente Bijbelkring
datum en tijdstip 06-12-2022 om 20:00
meer details

 
Volmachtformulier ambtsdragersverkiezingen

 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Kerkklanken half sept-dec

 
SintJansProject actie Herfst Bonbons

 
Taartenactie SintJansProject

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.