Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Collectes Collectes


Diaconie Collecten
Namens de Diaconie willen we iedereen bedanken die zijn of haar giften heeft overgemaakt naar de doelen van afgelopen tijd.
Omdat we met de erediensten nog steeds niet of beperkt bij elkaar komen is het vaak niet mogelijk uw bijdrage in de collectezak te doen. Daarom vragen wij u uw bijdragen voor de collectes over te maken op de volgende bankrekening met de omschrijving van het doel:

NL11 RABO 0336 3063 26 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten.Kerkrentmeesters:
We willen u vragen het collectegeld wat u gewend was te betalen per bank over te maken, bij voorkeur per soort collecte gebundeld per maand. Als u verschillende collecten in één overboeking betaalt, wilt u dan zelf aangeven hoe u deze collecten wilt verdelen? Als u geen verdeling aangeeft, maken wij zelf een adequate verdeling over de verschillende doelen.
Ons bankrekeningnummer is
NL60RABO 0336301855.
Direct geld overmaken? klik op uw bank.


                                

 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Kerkklanken juli-aug-half sept 2022

 
Taartenactie SintJansProject

 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2021

 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.