Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Corona Corona

Kerkdiensten
Vanaf 5 oktober geldt een maximum van 30 personen. Daarbij blijft de 1,5 meter afstand een eis en ook geldt nog steeds dat bezoekers geen gezondheidsklachten mogen hebben of zieken thuis enz. 

Aanmelding voor kerkdiensten
In de laatste Kerkklanken vindt u nieuwe informatie over de kerkdiensten vanaf oktober. Klik hier voor de Kerkklanken  

Als u nog niet naar de diensten kwam, dan nodigen we u en jou van harte uit zich aan te melden om samen met anderen de kerkdiensten bij te wonen. Dat kan met behulp van onderstaande link. Na aanmelding krijgt u dan bericht over indeling in een bepaalde groep en is er plaats voor u is gereserveerd. We bidden om gezegende diensten met elkaar, tot eer van onze God.
Voor het aanmelden klik hier: 
Registratie kerkdiensten HG Linschoten 

Gebruiksplan
Ieder die meer wil weten over hoe e.e.a. geregeld is, kan het plaatselijk protocol doornemen. Dit zogenaamde gebruiksplan is ook handig voor wie een taak heeft om de kerkdienst mogelijk te maken, zoals de coördinatoren. Ook biedt het meer informatie over hoe e.e.a. geregeld is rond bijzondere diensten. Het gebruiksplan is geactualiseerd voor de situatie van oktober 2020.

Kerkdienstgemist.nl
Omdat het nog niet mogelijk is om allemaal weer naar de kerk te komen kunt u de diensten meekijken of luisteren via internet (Kerkdienstgemist.nl). Uit de statistieken blijkt ook dat heel veel mensen dit wekelijks doen. Ondanks dat we elkaar als gemeente weinig zien mag u weten dat we als gemeente met elkaar zijn. 

Gasten
Als u eenmalig een dienst bij wilt wonen informeer dan naar de mogelijkheden door een mailtje te sturen naar kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl.

Collecten
Namens Kerkrentmeesters en Diaconie vragen wij uw aandacht voor de collecten. Ook al gaan diverse kerkelijke activiteiten niet door, de kosten stoppen niet. In de Bazuin, op de website maar ook op kerkdienstgemist.nl zijn de IBAN-nummers te vinden voor de collecten. Maak alstublieft over wat u anders in de collectezak zou doen. Alvast hartelijk dank!

Hart en Handen en nietalleen.nl
Veel mensen ervaren eenzaamheid. Laten we naar elkaar om zien en elkaar waar mogelijk te helpen. Wij allen kunnen iets doen. Een telefoontje naar een alleenstaande, een boodschapje voor een oudere. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Ook willen we Hart en Handen onder uw aandacht brengen en het nieuwe landelijke initiatief nietalleen.nl. Mocht u hulp nodig hebben, een luisterend oor, ook al bent u geen lid en komt u nooit in de kerk, laat het ons weten. We staan graag voor u klaar. 

Weeksluiting Lindewaard
Weeksluitingen in de Lindewaard zijn nog niet mogelijk. We beraden ons nog op mogelijkheden t.b.v. bewoners van de Lindewaard. 

Communicatie
We adviseren u om regelmatig onze website te raadplegen. Ook zal communicatie plaatsvinden via de Bazuin.

Tenslotte
Helaas neemt het aantal besmettingen van het coronavirus weer fors toe. De eerdere versoepeling van de maatregelen zijn weer aangescherpt. Laten we vooral naar elkaar blijven omzien, onze verantwoordelijkheid nemen en bidden of deze ontwikkeling mag stoppen. 

We wensen u en jou via deze weg Gods zegen toe.

De Kerkenraad

22 oktober 2020
terug
 
 
 

Inloggen


 
Online veiling Zambia

 
Livestream Zambia-veiling
 
Aanmelden kerkdiensten
 
Kerkklanken november / december 2020

 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Gebruiksplan St. Janskerk Linschoten

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.