Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Coronavirus Coronavirus

Op maandag 23 maart heeft de Rijksoverheid nieuwe aanvullende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van de maatregelen is dat alle samenkomsten verboden zijn. Tevens is de termijn waarin de maatregelen gelden verlengd tot 1 juni. Op dinsdag 24 maart is in aanvulling daarop een uitzondering gemaakt voor 'religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten' hoewel expliciet een maximum van 30 personen en de inmiddels bekende afstand van 1,5 meter wordt gerespecteerd. Hierdoor heeft de kerkenraad de maatregelen moeten aanpassen maar past de huidige invulling van onze kerkdiensten binnen de aangescherpte regelgeving van de Rijksoverheid. 

Kerkdiensten
Voor wat betreft de kerkdiensten is het volgende besloten:
  • De kerkdiensten worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl en Kerkradio. Eenieder wordt opgeroepen op deze manier de dienst te volgen.
  • De kerk is beperkt open echter alléén voor mensen die de faciliteiten missen om de diensten thuis te volgen, mits geen gezondheidsklachten als verkoudheid, grieperig etc. Verder geldt een strikt maximum van 30 personen en dient de afstand van minimaal 1,5 meter te worden gerespecteerd.  
Wellicht ten overvloede maar de komende zondagen zal er geen crèche zijn, de kerkauto zal niet rijden en er is geen welkomstteam.

Collecten
Namens Kerkrentmeesters en Diaconie vragen wij uw aandacht voor de collecten. Ook al gaan de kerkelijke activiteiten niet door, de kosten lopen wel gewoon door. In de Bazuin maar ook op kerkdienstgemist.nl zijn de IBAN-nummers te vinden voor de collecten. Maak alstublieft over wat u anders in de collectezak zou doen. Alvast hartelijk dank!

Kerkdienstgemist.nl
U kunt de diensten meekijken of luisteren via internet (Kerkdienstgemist.nl). Uit de statistieken blijkt ook dat heel veel mensen dit de afgelopen zondagen hebben gedaan. Ondanks dat we elkaar als gemeente niet zien mag u weten dat we als gemeente met elkaar zijn. Samen luisteren naar Gods Woord, samen met en voor elkaar bidden en samen God loven en prijzen in ons zingen.

Huisbezoek
Alle huisbezoeken gaan niet door. Ook niet de reeds gemaakte afspraken. Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek neem dan contact op met uw wijkouderling. 

Hart en Handen en nietalleen.nl
Onze koning sprak op vrijdag 20 maart in zijn toespraak over het 'eenzaamheidsvirus' en riep op om naar elkaar om te zien en elkaar waar mogelijk te helpen. Wij allen kunnen iets doen. Een telefoontje naar een alleenstaande, een boodschapje voor een oudere. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Ook willen we Hart en Handen onder uw aandacht brengen en het nieuwe landelijke initiatief nietalleen.nl. Mocht u hulp nodig hebben, een luisterend oor, ook al bent u geen lid en komt u nooit in de kerk, laat het ons weten. We staan graag voor u klaar. 

Jeugdwerk en gemeentelijke activiteiten
Alle jeugdwerk- en gemeentelijke activiteiten zoals zondagsschool, catechese, kinderkoor, clubwerk, JV, kringwerk, etc. zijn tot nader bericht komen te vervallen.

Projectweekend
Het actieweekend van 3 en 4 april is uitgesteld. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we u hierover informeren.

Meditatief moment
Door het coronavirus gaan heel veel activiteiten niet door. Met name voor ouderen vallen ook veel sociale contacten weg, zoals bijvoorbeeld de weeksluiting op zaterdag en ouderenkringen. We willen daarom iets anders aanbieden. Vanaf donderdag 26 maart zal er elke week om 19.30 uur een meditatief moment worden uitgezonden via kerkradio en kerkTV. Dit zal een halfuurtje zijn met o.a. voorbede, Bijbellezing en meditatie, afgewisseld met psalmen en liederen. Ieder is welkom om mee te luisteren. Geef het vooral ook door aan oudere gemeenteleden in uw omgeving.

Klokken van Hoop
De Raad van Kerken heeft alle kerken in Nederland opgeroepen om de kerkklokken te luiden als teken van hoop en troost. De afgelopen twee woensdagen gebeurde dat al en ook op woensdag 1 april, zal de klok luiden van 19:00 - 19:15 uur. In deze tijden van sociaal isolement mag het geluid van de klokken ons met elkaar verbinden. Het is tegelijk een oproep tot gebed. Gebed voor elkaar, voor de zieken en voor allen die zich inzetten voor veiligheid en gezondheid van medemensen. Aansluitend zal van 19:15 - 20:00 uur de kerk open zijn voor individueel gebed en bezinning. Vanzelfsprekend gelden hierbij de regels van het RIVM en Rijksoverheid.

Communicatie
De ontwikkelingen rond dit coronavirus volgen zich in snel tempo op. We adviseren daarom ook regelmatig onze website te raadplegen. Ook zal communicatie plaatsvinden via de Bazuin.

Tenslotte
We leven in de weken voor Goede Vrijdag en Pasen. Onze Heere Jezus Christus stierf aan het kruis op Golgotha voor onze zonden. Maar op de Paasmorgen stond Hij op uit de dood! Hij leeft een regeert! In alle onzekerheid rond het Coronavirus mag dat feit de vaste grond zijn onder onze voeten. 
Laten we voor elkaar bidden, voor de zieken die getroffen zijn door het coronavirus, voor verpleegkundigen en artsen. 

We wensen u en jou via deze weg Gods zegen toe.

De Kerkenraad.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ouderling Arjen van der Ree tel. 0348-433 533

1 april 2020
terug
 
 
 

Inloggen


 
Kerkklanken maart- april 2020

 
Projectweekend: UITGESTELD

meer
 
Diaconaal Project 2020

 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Taartenactie

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.