Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Corona Corona

Kerkdiensten
Tijdens de laatste persconferentie van zaterdag 18 december heeft de overheid een harde lockdown afgekondigd. In het verlengde daarvan adviseerden CIO en de PKN de kerkelijke gemeenten om diensten online in te vullen en alleen in uitzonderlijke gevallen fysiek samen te komen met maximaal 50 personen. Dit advies is van toepassing t/m zaterdag 15 januari.
De Kerkenraad heeft o.b.v. het advies van het CIO en de PKN besloten om t/m zondag 9 januari de diensten online te houden. Uitzondering betreft de kerkdiensten en de kerstfeestviering op de kerstdagen. Deze diensten kunnen door maximaal 50 gemeenteleden bezocht worden. Meer details zijn te lezen in de nieuwsbrief.  

Kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten kunt u online meekijken of luisteren via Kerkdienstgemist.nl. Uit de statistieken blijkt ook dat heel veel mensen dit wekelijks doen. Ondanks dat we elkaar als gemeente weinig zien mag u weten dat we als gemeente met elkaar zijn. 

Collecten
Namens Kerkrentmeesters en Diaconie vragen wij uw aandacht voor de collecten. In de Bazuin, op de website maar ook op kerkdienstgemist.nl zijn de IBAN-nummers te vinden voor de collecten. Inmiddels is het ook mogelijk om te geven middels onze app ‘Hervormd Linschoten’ te vinden in App Store en Play Store. Maak alstublieft over wat u anders in de collectezak zou doen. Alvast hartelijk dank!

Hart en Handen en nietalleen.nl
Veel mensen ervaren eenzaamheid en niet alleen ouderen. Laten we naar elkaar om zien en elkaar waar mogelijk helpen. Wij allen kunnen iets doen. Een telefoontje naar een alleenstaande, een boodschapje voor een oudere. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Ook willen we Hart en Handen onder uw aandacht brengen en het landelijke initiatief nietalleen.nl. Mocht u hulp nodig hebben, een luisterend oor, ook al bent u geen lid en komt u nooit in de kerk, laat het ons weten. We staan graag voor u klaar. 

Communicatie
We adviseren u om regelmatig onze website te raadplegen. Ook zal communicatie plaatsvinden via de Bazuin.

Tenslotte
Ondanks de lockdown kunnen we als gemeente nog online de diensten volgen en zo met elkaar rond Gods Woord 'samenkomen'. Iedereen zou het graag anders zien en m.n. rond de feestdagen. Laat de nood van deze tijd ons bovenal aanzetten tot volhardend gebed. Diep in de nacht brak het Licht door als een wonder van Gods genade: dat is Kerst!

De Kerkenraad

22 december 2021
terug
 
 
 

Inloggen


 
Taartenactie SintJansProject

 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2021

 
 
Kerkklanken jan-feb 2022

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.