Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Corona Corona

Kerkdiensten
De overheid heeft veel coronamaatregelen versoepeld. De mondkapjesplicht is vervallen en ook de verplichting om 1,5 m afstand te houden. CIO en PKN volgen deze lijn.
Zowel de ochtend- en de avonddienst zijn vrij toegankelijk. Ook wordt er rekening gehouden met mensen die graag nog de 1,5 meter willen aanhouden.
Als kerkenraad zijn we dankbaar voor deze ontwikkeling. De 'Corona commissie' is momenteel niet meer actief. In de laatste nieuwsbrief hierover kunt u de laatste kerkenraadsbesluiten hierover lezen. 

Kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten kunt u online meekijken of luisteren via Kerkdienstgemist.nl. Uit de statistieken blijkt ook dat heel veel mensen dit wekelijks doen.

Collecten
Namens Kerkrentmeesters en Diaconie vragen wij uw aandacht voor de collecten. In de Bazuin, op de website maar ook op kerkdienstgemist.nl zijn de IBAN-nummers te vinden voor de collecten. Inmiddels is het ook mogelijk om te geven middels onze app ‘Hervormd Linschoten’ te vinden in App Store en Play Store. Alvast hartelijk dank!

Hart en Handen en nietalleen.nl
Veel mensen ervaren eenzaamheid en niet alleen ouderen. Laten we naar elkaar om zien en elkaar waar mogelijk helpen. Wij allen kunnen iets doen. Een telefoontje naar een alleenstaande, een boodschapje voor een oudere. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Ook willen we Hart en Handen onder uw aandacht brengen en het landelijke initiatief nietalleen.nl. Mocht u hulp nodig hebben, een luisterend oor, ook al bent u geen lid en komt u nooit in de kerk, laat het ons weten. We staan graag voor u klaar. 

Communicatie
We adviseren u om regelmatig onze website te raadplegen. Ook zal communicatie plaatsvinden via de Bazuin en kerkapp.

Tenslotte
We zijn dankbaar dat er weer mogelijkheden zijn voor kerkgang. Laten we de Heere daarvoor danken.

De Kerkenraad
28 april 2022

terug
 
 
 

Inloggen


 
Kerkklanken juli-aug-half sept 2022

 
Taartenactie SintJansProject

 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2021

 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.