Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Corona Corona

Kerkdiensten
Met de aanvullende overheidsmaatregel om een avondklok in te stellen en de grote zorg rond de Britse variant, heeft de kerkenraad besloten om de avonddienst voorlopig alléén nog online te houden. Dus zonder gemeenteleden.

We zijn ons bewust dat vooral in gezinnen met jonge kinderen het niet meevalt om een dienst online te volgen. Daarom handhaven we de ochtenddienst wel op de wijze die we sinds de lockdown kennen, namelijk met maximaal 30 kerkgangers.
Deze ochtenddienst is dan wel specifiek bedoeld voor de volgende doelgroepen:

  • gezinnen met jonge kinderen voor wie online meeluisteren niet goed lukt
  • alleenstaanden
  • ieder die geen mogelijkheid heeft om de diensten online te volgen

Wie zich in de doelgroep herkent en naar de kerk wil komen, kan zich aanmelden door een email te sturen naar kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl (met aantal personen). Dit hoeft maar één keer om weer mee te doen in het inroosteren voor de komende periode. Uitnodigingen voor de morgendiensten worden dan op de gebruikelijke wijze per mail verstuurd.

Jeugdwerk
Qua jeugdwerk volgen we ook het dringende advies van de PKN om geen gemeenschappelijke activiteiten te organiseren. Daarom vervallen alle jeugdwerkactiviteiten of worden deze online vorm gegeven. 

Kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten kunt u online meekijken of luisteren via Kerkdienstgemist.nl. Uit de statistieken blijkt ook dat heel veel mensen dit wekelijks doen. Ondanks dat we elkaar als gemeente weinig zien mag u weten dat we als gemeente met elkaar zijn. 

Collecten
Namens Kerkrentmeesters en Diaconie vragen wij uw aandacht voor de collecten. Ook al gaan diverse kerkelijke activiteiten niet door, de kosten stoppen niet. In de Bazuin, op de website maar ook op kerkdienstgemist.nl zijn de IBAN-nummers te vinden voor de collecten. Maak alstublieft over wat u anders in de collectezak zou doen. Alvast hartelijk dank!

Hart en Handen en nietalleen.nl
Veel mensen ervaren eenzaamheid en niet alleen ouderen. Laten we naar elkaar om zien en elkaar waar mogelijk helpen. Wij allen kunnen iets doen. Een telefoontje naar een alleenstaande, een boodschapje voor een oudere. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Ook willen we Hart en Handen onder uw aandacht brengen en het landelijke initiatief nietalleen.nl. Mocht u hulp nodig hebben, een luisterend oor, ook al bent u geen lid en komt u nooit in de kerk, laat het ons weten. We staan graag voor u klaar. 

Communicatie
We adviseren u om regelmatig onze website te raadplegen. Ook zal communicatie plaatsvinden via de Bazuin.

Tenslotte
Laat ons gebed zijn dat de maatregelen ten goede mogen werken zodat er in de nabije toekomst weer meer mogelijkheden komen.
We wensen u en jou via deze weg Gods zegen toe.

De Kerkenraad

8 februari 2020
terug
 
 
 

Inloggen


 
Volmachtformulier ambtsdragersverkiezingen

 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2020

 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Kerkklanken mrt - april 2021

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.