Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Corona Corona

Kerkdiensten
Helaas heeft het kabinet op vrijdag 9 juli, gezien het snel oplopend aantal besmettingen, moeten besluiten weer een aantal beperkingen op te leggen. Deze hebben vooralsnog geen betrekking op de kerkdiensten. In een kerkdienst dient 1,5 meter afstand gehouden te worden en is gemeentezang weer mogelijk. Het aantal liederen is echter beperkt en wordt u gevraagd dit enigzins ingetogen te doen. 
Reservering en registratie blijft een randvoorwaarde dus meldt u s.v.p. aan voor het bezoek van een kerkdienst als u dat nog niet eerder gedaan heeft. Verder blijf thuis bij gezondheidsklachten, als u in afwachting bent van testuitslagen of als er thuis zieken zijn. 

Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief van juli is meer informatie te lezen over de kerkgang in de vakantieperiode. 
Toevoeging: In de kerkenraadsvergadering waarnaar de nieuwsbrief verwijst, is besloten geen extra versoepelingen door te voeren m.b.t. het zingen. Ook houden we vooralsnog de 2 tussenbanken aan. Er zijn anderzijds geen extra beperkingen van toepassing vanuit overheid, CIO of PKN. We houden in de gaten of zij met aanvullende adviezen komen.

Groepsindeling
Volgens de systematiek genoemd in de nieuwsbrief is het rooster voor de groepsindeling als volgt:

1 aug ochtend: groep B (incl Abrona met begeleiding)
1 aug avond: groep C (incl Abrona zonder begeleiding)
8 aug ochtend: groep A (met creche)
8 aug avond: groep D
15 aug ochtend: groep B (incl Abrona met begeleiding)
15 aug avond: groep C (incl Abrona zonder begeleiding)
22 aug ochtend: openluchtdienst (met creche) – groep A, ook voor anderen plaats
22 aug avond: groep D
29 aug ochtend: groep B (incl Abrona met begeleiding)
29 aug avond: groep C (incl Abrona zonder begeleiding)
Over de openluchtdienst volgt t.z.t. meer informatie.


Aanmelding voor kerkdiensten 
Als u nog niet naar de diensten kwam, dan nodigen we u en jou van harte uit zich aan te melden om samen met anderen de kerkdiensten bij te wonen. Dit hoeft maar één keer om weer mee te doen in het inroosteren voor de komende periode. Dat kan met behulp van volgende link: kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl 
Ook vakantiegasten die in de zomervakantie in Linschoten of Montfoort verblijven kunnen via dit mailadres vragen of er plaats is in een kerkdienst.

Kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten kunt u online meekijken of luisteren via Kerkdienstgemist.nl. Uit de statistieken blijkt ook dat heel veel mensen dit wekelijks doen. Ondanks dat we elkaar als gemeente weinig zien mag u weten dat we als gemeente met elkaar zijn. 

Collecten
Namens Kerkrentmeesters en Diaconie vragen wij uw aandacht voor de collecten. Ook al gaan diverse kerkelijke activiteiten niet door, de kosten stoppen niet. In de Bazuin, op de website maar ook op kerkdienstgemist.nl zijn de IBAN-nummers te vinden voor de collecten. Maak alstublieft over wat u anders in de collectezak zou doen. Alvast hartelijk dank!

Hart en Handen en nietalleen.nl
Veel mensen ervaren eenzaamheid en niet alleen ouderen. Laten we naar elkaar om zien en elkaar waar mogelijk helpen. Wij allen kunnen iets doen. Een telefoontje naar een alleenstaande, een boodschapje voor een oudere. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Ook willen we Hart en Handen onder uw aandacht brengen en het landelijke initiatief nietalleen.nl. Mocht u hulp nodig hebben, een luisterend oor, ook al bent u geen lid en komt u nooit in de kerk, laat het ons weten. We staan graag voor u klaar. 

Communicatie
We adviseren u om regelmatig onze website te raadplegen. Ook zal communicatie plaatsvinden via de Bazuin.

Tenslotte
We zijn God dankbaar voor Zijn zegen dat de maatregelen en het vaccinatieprogramma resulteren in meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in de kerk. 
We wensen u en jou via deze weg Gods zegen toe.

De Kerkenraad

29 juli 2021
terug
 
 
 

Inloggen


 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Kerkklanken juli-aug-half sept 2021

 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2020

 
 
Kerkboekje
 
 
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.