Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Opzet jeugdpastoraat Opzet jeugdpastoraat
Wat meer op de achtergrond en in vergaderingen van de jeugdraad is in de afgelopen periode nagedacht over het structureel opzetten van Jeugdpastoraat. We zijn gezamenlijk gekomen tot de volgende missie en visie:

Missie: Samen gemeente van Jezus Christus zijn en groeien in geloof en omzien naar elkaar

Visie:
  • Veilige plek
In de Bijbel zien we dat Jezus zorg heeft voor de jeugd en naar Zijn voorbeeld willen we binnen de kerkelijke gemeente omzien naar de jeugd en hen een veilige plek bieden om te komen met levens- en geloofsvragen.
  • Meeleven
We willen met de jeugd meeleven en voor hen bidden in vreugde en verdriet, omdat ook zij een onderdeel zijn van het lichaam van Christus. Als jeugd en volwassenen hebben we elkaar nodig om een gezonde(n) gemeente te zijn.
  • Ontmoeting
In deze wereld wordt er veel van onze jeugd gevraagd. Daarom is het goed als ze andere christenen kunnen ontmoeten om samen te zoeken naar antwoorden op de vraag wie zij mogen zijn en worden voor Gods aangezicht.


Dit zijn mooie woorden, die vragen om een concrete vertaling binnen de gemeente. Om de zorg voor de jeugd samen met het jeugdwerk goed te verzorgen en te borgen is een kernteam jeugdpastoraat gestart.

Het team staat open voor ideeën en wensen dus spreek de leden gerust eens aan. Dit team bestaat nu uit de volgende personen:
  • Greta Kamphof (geeft ook leiding aan een meisjesclub),
  • Arie Kool (ook deel van PPT team)
  • Ernst Jan Langerak (gaat deel uitmaken van het catechese team),
  • Lenny Oosterom (als pastoraal werker/deel van de jeugdraad).
In het kader van mijn studie heb ik (Lenny)  onderzoek gedaan naar jeugdpastoraat in Linschoten. Mijn studie is inmiddels afgerond en de bevindingen van het onderzoek kunnen worden gebruikt bij het vormgeven van de zorg aan de jeugd. U bent daar wellicht nieuwsgierig naar en daarom hoop ik het t.z.t. te presenteren in de gemeente.

Ik heb mijn onderzoek geschreven onder de titel: ‘Zul je veel van ze houden?’ Dat mag het uitgangspunt zijn, want de liefde van Christus dringt ons. Hier ligt de basis van het omzien naar de jeugd. Zoals Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 2: vers 8 “Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was.” Liefde voor de ander, liefde voor de jeugd is de basis van het omzien naar elkaar. Je deelt niet alleen het evangelie, maar wil ook jezelf aan de jongeren van de gemeente geven. Daar kan iedereen in zijn of haar omgeving een begin mee maken.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Uitgave collectemunten
datum en tijdstip 02-09-2019 om 20:30
meer details

Inzamelmoment NZM
datum en tijdstip 07-09-2019 om 09:30
meer details

NaZomerMarkt 2019
datum en tijdstip 14-09-2019 om 10:00
meer details

 
Kleurplaat VBW
 
 
Kerkklanken juli-sept 2019
 
Klik hier voor de kleurplaat
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.