Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Jeugdpastoraat Jeugdpastoraat

Doelstellingen van het jeugdpastoraat zijn:

 • Plaats voor persoonlijk gesprek met jongere
 • Toerusting van het persoonlijk geloof
 • Jongeren, voor zo ver dat mogelijk is, bij Christus brengen
 • Pastorale plek voor elke situatie

 
Jeugddiaconaat Jeugddiaconaat

Doelstelling van het jeugddiaconaat is jongeren bewust maken van de verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de mensen om ons heen en de wereld waarin wij leven. Dat doen we o.a. door deelname om-het-jaar aan het HGJB-project. In het voorjaar 2018 zal de projectweek worden gehouden. Het inzamelen van geld voor projecten is op zich weer een mogelijkheid van leren en ontmoeten voor jongeren, in wisselwerking met de rest van de gemeente.
 

 
Opzet jeugdpastoraat Opzet jeugdpastoraat

Wat meer op de achtergrond en in vergaderingen van de jeugdraad is in de afgelopen periode nagedacht over het structureel opzetten van Jeugdpastoraat. We zijn gezamenlijk gekomen tot de volgende missie en visie:

Missie: Samen gemeente van Jezus Christus zijn en groeien in geloof en omzien naar elkaar

Visie:

 • Veilige plek
In de Bijbel zien we dat Jezus zorg heeft voor de jeugd en naar Zijn voorbeeld willen we binnen de kerkelijke gemeente omzien naar de jeugd en hen een veilige plek bieden om te komen met levens- en geloofsvragen.
 • Meeleven
We willen met de jeugd meeleven en voor hen bidden in vreugde en verdriet, omdat ook zij een onderdeel zijn van het lichaam van Christus. Als jeugd en volwassenen hebben we elkaar nodig om een gezonde(n) gemeente te zijn.
 • Ontmoeting
In deze wereld wordt er veel van onze jeugd gevraagd. Daarom is het goed als ze andere christenen kunnen ontmoeten om samen te zoeken naar antwoorden op de vraag wie zij mogen zijn en worden voor Gods aangezicht.


Dit zijn mooie woorden, die vragen om een concrete vertaling binnen de gemeente. Om de zorg voor de jeugd samen met het jeugdwerk goed te verzorgen en te borgen is een kernteam jeugdpastoraat gestart.

Het team staat open voor ideeën en wensen dus spreek de leden gerust eens aan. Dit team bestaat nu uit de volgende personen:
 • Greta Kamphof (geeft ook leiding aan een meisjesclub),
 • Arie Kool (ook deel van PPT team)
 • Ernst Jan Langerak (gaat deel uitmaken van het catechese team),
 • Lenny Oosterom (als pastoraal werker/deel van de jeugdraad).
In het kader van mijn studie heb ik (Lenny)  onderzoek gedaan naar jeugdpastoraat in Linschoten. Mijn studie is inmiddels afgerond en de bevindingen van het onderzoek kunnen worden gebruikt bij het vormgeven van de zorg aan de jeugd. U bent daar wellicht nieuwsgierig naar en daarom hoop ik het t.z.t. te presenteren in de gemeente.

Ik heb mijn onderzoek geschreven onder de titel: ‘Zul je veel van ze houden?’ Dat mag het uitgangspunt zijn, want de liefde van Christus dringt ons. Hier ligt de basis van het omzien naar de jeugd. Zoals Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 2: vers 8 “Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was.” Liefde voor de ander, liefde voor de jeugd is de basis van het omzien naar elkaar. Je deelt niet alleen het evangelie, maar wil ook jezelf aan de jongeren van de gemeente geven. Daar kan iedereen in zijn of haar omgeving een begin mee maken.

 
 
 

Inloggen


 

Zondagsschool | Kindercatechese
datum en tijdstip 16-12-2018 om 14:30
meer details

Kinderkoor
datum en tijdstip 17-12-2018 om 16:30
meer details

Tienercatechese
datum en tijdstip 17-12-2018 om 19:00
meer details

Jongerencatechese
datum en tijdstip 17-12-2018 om 20:30
meer details

 
Kom je ook?
 
 
Kerkklanken nov-dec 2018
 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.