1. Uitbreiding begraafplaats


In 2009 werd duidelijk dat de capaciteitsgrens van in 1873 aangelegde begraafplaats binnen enkele jaren zou worden bereikt. Op dat moment waren er echter geen uitbreidingsmogelijkheden. In 2014 ontstond de mogelijkheid voor het college van kerkrentmeesters om de naastgelegen gronden (in totaal ca. 2.400 m2) incl. opstallen aan te kopen. In samenspraak met o.a. de burgerlijke gemeente Montfoort en buurtbewoners zijn de plannen hierop verder doorontwikkeld. Na een bestemmingsplanwijziging en vergunningsprocedure kon in 2021 worden gestart met de uitvoering om te komen tot uitbreiding van de begraafplaats.

Het deelproject is inmiddels gerealiseerd. In 2024 wordt het nieuwe terrein ingericht en in gebruik genomen, waarmee de begraafcapaciteit tot minstens 2040 is geborgd.  
terug