De 4 pijlers van het jeugdwerk

In het Beleidsplan 2019-2024 zijn de 4 pijlers en doelstellingen van ons jeugdwerkbeleid verder uitgewerkt:
 1. Jeugd & leren
  (zondagsschool, catechese)
   
 2. Jeugd & ontmoeten
  (creche, kinderkoor, clubwerk, JV)
   
 3. Jeugd & eredienst 
  (jeugddiensten)
   
 4. Jeugd & omzien  
  (jeugdpastoraat, jeugddiaconaat)      

Jeugdraad

Het jeugdwerk wordt gecoördineerd vanuit een jeugdraad.

De jeugdraad:
 • adviseert de kerkenraad inzake het beleid voor het jeugdwerk
 • signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen
 • stelt een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het college van kerkrentmeesters
 • voert het beleidsplan uit
 • zorgt voor toerusting van leidinggevenden
 • begeleidt en coacht de vrijwilligers binnen het jeugdwerk
 • zorgt voor de coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk
 • evalueert jaarlijks het jeugdwerk
 
Meer weten over de opzet en taken van de jeugdraad?  Klik
hier
 

Samenstelling jeugdraad

      
De jeugdraad bestaat uit de volgende personen:

 
voorzitter Jan Willem Beumer (per 28-1-2024)
secretaris   Theo van Vliet
penningmeester Martijn Kool  
coördinator Jeugd & leren Vacature   
coördinator Jeugd & omzien Greta Kamphof
coördinator Jeugd & ontmoeten (basisschool)   Vacature   
coördinator Jeugd & ontmoeten  (12+)   Vacature
coördinator Jeugd & eredienst   Catharina Nieuwenhuizen & Janneke Beumer
coördinator Jeugdpastoraat Ernst Jan Langerak

HGJB

Binnen het jeugdwerk maken we dankbaar gebruik van het materiaal van de de HGJB: een christelijke beweging van en voor jongeren! 

Deze methodes zijn op elkaar afgestemd en ook afgestemd op de specifieke doelgroep (waarbij ook gebruik wordt gemaakt van multimedia). Het leidinggevend kader wordt toegerust voor het gebruik van de HGJB methodes.