Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Missie Missie

De missie zegt iets over de opdracht van de gemeente, de Bijbelse roeping.


Onze missie is gebaseerd op het geloof dat Jezus Christus het Hoofd is van de gemeente. Zijn gemeente is Zijn lichaam. Door Zijn sterven en opstanding heeft Hij het heil verworven: de verzoening voor Israël en de volkeren. Door Zijn Woord en Geest deelt Hij, wereldwijd en de eeuwen door, dat heil uit aan mensen. Wij worden opgeroepen tot geloof en bekering. Iedere gelovige is persoonlijk verbonden met Jezus Christus en onderling zijn de gelovigen met elkaar verbonden. Hoofd en leden van één lichaam.

Omdat dit de basis is, hebben we een roeping die we kunnen onderscheiden in drie elementen:
  • Het dienen van God, dat onder andere in gehoorzaamheid en lofprijzing tot uiting komt;
  • Het dienen van elkaar waarbij gedacht kan worden aan onderling pastoraat en gemeenteopbouw;
  • Het dienen van de naaste door verkondiging en ondersteuning.
Deze elementen geven aan dat de gemeente enerzijds een interne taak heeft: de gerichtheid op God en elkaar. Om persoonlijk en als gemeente te leven uit Zijn genade.

Anderzijds heeft de gemeente ook een externe taak in de wereld. De gemeente is uitvalsbasis om met het Woord de wereld in te gaan en christelijke barmhartigheid te betonen. 
 
Visie Visie

De visie beschrijft onze kijk op de toekomst.


Deze visie is opgebouwd vanuit onze missie (bijbelse opdracht), profiel (identiteit) en context waarin we leven. De visie is richtinggevend voor het beleid van de komende jaren.

Voor de beleidsperiode 2014-2018 zijn vier kernpunten benoemd, die in het beleidsplan nader zijn uitgewerkt (incl. beleidsvoornemens). 
 
 
 
Investeren in:
  1. het samen gemeente-zijn
  2. het overdragen van de bijbels gereformeerde geloofsinhoud
  3. sterk jeugdwerk
  4. liturgie en eredienst in deze tijd 
 
 
 

Inloggen


 

Ouderenkring
datum en tijdstip 17-09-2019 om 10:00
meer details

De Christenvrouw
datum en tijdstip 18-09-2019 om 19:45
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 18-09-2019 om 19:45
meer details

 
Opgave opening winterwerk

 
Kerkproeverij 2019

 
Kerkklanken bewaarnummer sept 2019

 
 
Diaconaal Project 2020

 
Concept beleidsplan 2019-2024

 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.