Zendingscommissie

 

Zoals de apostelen de wereld ingezonden werden om aan alle mensen het Evangelie te verkondigen, zo heeft de gemeente de roeping om met dit Evangelie in de wereld te staan en zorg te dragen voor de verbreiding en voortgang daarvan (Joh. 17:18).
 

Vanuit deze roeping is binnen de Hervormde Gemeente van Linschoten al vele jaren een Zendingscommissie actief.

Daarbij streven wij de navolgende doelen na:

  • de gemeente bewust maken van en te ondersteunen bij haar missionaire roeping
  • stimuleren van de persoonlijke en gemeentelijke voorbede voor het zendingswerk
  • de benodigde financien voor het zendingswerk bijeen te brengen

Contactpersonen: Egbert Kap (voorzitter), Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033

Deelgenotenproject

In samenspraak met de GZB hebben we ervoor gekozen om ons komende jaren aan Wilma de Vries uit Urk te verbinden. Zij is in februari 2023 als zendingswerker uitgezonden naar Albanië.

De missie heet Hart(en)zorg voor Albanië.

Hieronder stelt Wilma zich schriftelijk aan u voor:

Wie ben je?

Mijn naam is Wilma de Vries en in de afgelopen jaren werkte ik als verpleegkundige in verschillende ziekenhuizen in Nederland.

Wat doe je?

In het voorjaar van 2023 ben ik naar Albanië uitgezonden en ga mij inzetten voor goede gezondheidszorg in Albanië. Een deel van mijn tijd zal ik dat doen door te gaan werken in ABC Health Center. Dit is een kleine, christelijke kliniek in de hoofdstad die kwalitatief goede zorg verleent vanuit christelijk oogpunt: er is niet alleen aandacht voor de lichamelijke kwaal, maar ook voor het geestelijk welzijn van de mensen.

De kliniek heeft het verlangen om de palliatieve zorg verder uit te breiden en om zorg te verlenen in de afgelegen dorpen.

Het andere deel van mijn tijd zal ik werkzaam zijn voor Fokusi: een programma dat de kleine, kwetsbare protestantse kerken in Albanië ondersteunt. Het verlangen van Fokusi is om de kerken niet alleen te ondersteunen door theologische toerusting, maar ook hen diaconaal te ondersteunen. Ik ga dit helpen opbouwen en mij met name richten op het gebied van gezondheids- en verslavingszorg.

Wat drijft je?

Al jong mocht ik ervaren hoe goed de HEERE is, maar ook ervaren dat Hij veel te veel geeft om voor mijzelf te houden. Het is dan ook mijn verlangen geworden om de zorg, liefde en genade van de HEERE door te geven aan hen die het zo veel minder getroffen hebben in het leven dan ik. Dit wil ik doen door mijn werk en mijn talenten in te zetten.

www.gzb.nl/zendingswerkers/wilma-de-vries

Wilma heeft ook een filmpje opgenomen: 

www.youtube.com/watch?v=-4iGHuZV4yc