Welkom!


Leuk dat je op deze website kijkt, je kunt hier alles vinden over wat de kerk voor jou doet. We doen al deze activiteiten omdat we jou graag een eigen plek geven in de kerk. Op de club en in de kerkdienst ontdek je meer over wie God is en leer je de verhalen uit de Bijbel kennen. Samen met heel veel andere kinderen beleef je leuke dingen en maken we veel plezier. We zien je graag in de kerk… tot snel !

Jeugd & ontmoeten

In deze pijler van het jeugdwerk valt het clubwerk. We onderscheiden daarin de volgende fasen:
 

Doelstelling van het clubwerk is het bieden van een plek aan jongeren in onze gemeente waar zij vertrouwen in hebben en die vertrouwd voor hen is. Een plek waar zij zich serieus genomen voelen, zoals ook Jezus de kinderen serieus nam en tijd voor hen vrij maakte. Een plaats waar ze een rol vervullen en waar ze worden aangesproken op hun eigen niveau. Een plek waar de Bijbelverhalen betekenis in krijgen het leven van jongeren en waar zij ruimte krijgen om te groeien in discipelschap, leren om te leven als christen in deze wereld en hun verantwoordelijkheid in de christelijke gemeente in te nemen.

 

Onderbouw crèche

Doelgroep zijn de 0-3 jarigen. Op de crèche is er een plaats voor de jongste kinderen van de gemeente, zodat de ouders naar de kerkdienst kunnen gaan. Tijdens de crèche worden de kinderen bezig gehouden met speelgoed en wordt bij tijden ook een Bijbelse tekening gemaakt.
 
Tijd                     Zondagmorgen tijdens kerkdienst (wekelijks)
Coördinatie:       Caroline Binnendijk en Alida van Setten

Vanwege het beperkt aantal kinderen wordt vanaf 2018 de boven- en onderbouw van de creche gecombineerd gegeven. Dit wordt jaarlijks opnieuw bekeken.

Kinderkoor Emanuel

Houd je ook van zingen en bewegen? Kan jij ook niet blijven zitten als je een vrolijk lied hoort? Dan is het kinderkoor wat voor jou! Samen met andere kinderen zingen wij elke maandagmiddag van 16.15-17.00 uur in de Wingerd. Ben je nieuwsgierig? Kom kijken en meezingen bij Kinderkoor “Emanuël”
 

Bestuur:     Alida van Setten, Jacoline van Dijk en Lisette Langenberg
Dirigent:     Rebecca van Butselaar

 

Kinder- en tienerclubs


 
Jongensclub David (groep 5+6 basisschool):
Tijd:                Donderdag 18.45 – 20.00 uur
Leiding:         Justin de Jong
 
Meisjesclub Mirjam I (groep 5+6 basisschool):
Tijd:                Donderdag 18.45 – 20.00 uur
Leiding:         Greta Kamphof, Henriëtte Bosse en
                        Lida Bakker
 
Jongensclub Daniël (groep 7+8 basisschool):
Tijd:                Donderdag 19.00 – 20.15 uur
Leiding:         Harold Langeberg en Jan Willem Beumer                           
 
Meisjesclub Mirjam II (groep 7+8 basisschool):
Tijd:                Donderdag 19.00 – 20.15 uur
Leiding:         Rita de Ruijter, Bertine Bakker en Suzanne van Veen

 
Tienerclub Joy (voortgezet onderwijs, groep 1+2):
Tijd:                Vrijdag 19.45 – 21.00 uur
Leiding:         Pauline Plaisier, Simon Langenberg en Joep de Jong.
 
Tienerclub Manna (voortgezet onderwijs, groep 3+4):
Tijd:                Vrijdag 19.45 – 21.00 uur
Leiding:         Bart Broekhuizen en Daniel Winkel.

Jeugdvereniging (16+)

Voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar is er in het winterseizoen één keer per twee weken JV op zondagavond. De avond bestaat uit twee delen: een bezinnend gedeelte en een ontspannend gedeelte. Daarnaast is er één keer per seizoen een JV-weekend.
 
Doelstellingen:
Jongeren ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling, basis leggen om staande te blijven in de wereld van vandaag
Een plek bieden waar jongeren zich thuis voelen
 
JV-Bestuur: Arno de Haan en Annelies Rietveld (beide voorzitters)
Anita van Essen, Timon de Ruijter, Gerben Langerak, Rebecca van der Mel en Remco in 't Veld