Kringwerk

Binnen onze gemeente zijn verschillende kringen actief met verschillende doelen. Sommigen kringen zijn gericht op het leggen van het eerste contact met randkerkelijken. Anderen zijn meer gericht op verdieping, persoonlijke geloofsopbouw en toerusting.

Het uiteindelijke doel van het kringwerk is om mensen te leiden tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus en hen te helpen groeien tot discipelen, die zich weer beschikbaar willen stellen voor de dienst in Gods Koninkrijk.

Kringcommissie

Het kringwerk binnen onze Gemeente wordt, namens de Kerkenraad, gecoördineerd door een Kringcommissie.

De Kringcommissie werkt vanuit vier hoofddoelen:

  1. afstemmen thema's
  2. kadervorming
  3. evaluatie
  4. klankbordfunctie voor de kringen

 

De kringcommissie is als volgt samengesteld:

Rieneke Langenberg, Tera Voorwinden en Ruud Wesselink.
Contactgegevens zijn te vinden in de kerkapp.

Bible@home

Onze kring bestaat uit een groep diverse 30 en 40+ers die, doordat we al meerdere jaren bij elkaar zijn, elkaar goed zijn leren kennen, waarderen, bemoedigen en proberen naar elkaar om te zien. We komen om de week op dinsdagavond bij elkaar in huiselijke kring. We behandelen momenteel het boek: ‘Dit is mijn lichaam. De kracht van samen geloven in een verbrokkelde samenleving’. We zitten niet vast aan een bepaalde serie bijbelstudies, maar kiezen met elkaar welke we gaan behandelen. De voorbereiding wordt afgewisseld door de deelnemers. We hopen op dinsdag 20 september te starten! Voel je van harte welkom om je aan te sluiten en/of een avondje sfeer te komen proeven!’

Bij interesse, spreek ons aan of neem contact op via Pauline Plaisier (06-82799669) of Arja Altena (06-19678390)

Gemeente Bijbelkring

Op de Gemeente Bijbelkring behandelen we met elkaar een Bijbelboek. We proberen erachter te komen wat er staat, wat dat toen betekende en hoe we dat kunnen vertalen naar onze persoonlijke situatie. 

Dit seizoen bespreken we het Johannes evangelie. Dit jaar worden we daarbij begeleid door Age Romkes, met behulp van zijn boekje ‘Ontdek Johannes’. 

We komen eens per 3 weken bij elkaar in de Wingerd. Voor 2024 zijn nog de volgende dinsdagavonden gepland (van 19.45 u tot 21.30 uur): 30/1, 20/2, 12/3, 2/4.

Voor informatie: Harrie in 't Veld, 0348-433750, fam.intveld@hetnet.nl.

De Gemeente Groei Groep

Dit seizoen hopen we met elkaar de bijbel te bestuderen. Het is goed om niet alleen zondag maar ook op een doordeweeks dag de bijbel te bestuderen en zo met Gods Woord bezig te zijn. Met elkaar proberen we te ontdekken wat Gods ons persoonlijk te vertellen heeft. Vervolgens proberen we Gods woord toe te passen op de praktijk van alle dag, We willen van elkaar leren, en willen zo met elkaar groeien in ons geloof.

We komen 1x in de twee weken op maandag avond in huiselijke kring bij elkaar. De avond wordt geleid door Gert-Jan (vaste kringleider). Als je deelneemt aan de kring hoef je dus niet een avond voor te bereiden of voor te gaan in gebed. We proberen de kring zo laagdrempelig te houden.

Wil je ook groeien in je geloof? Voel je welkom! Het is altijd mogelijk om een avond mee te draaien en te kijken of de Gemeente Groei Groep iets voor u of jou is. De groep is divers, verschillende leeftijden met ieder zijn eigen achtergronden etc. Belangrijk is dat we ieder accepteren en respecteren in hoe we zijn en zo een vertrouwensrelatie met elkaar te kunnen opbouwen. We kijken ernaar uit om weer met de Gemeente Groei Groep te beginnen en hopen dat u of jij er ook bij bent!

Informatie: Gert-Jan en Petra van Halum, De Duiker 78, Linschoten, tel. 06-30123218, email: gpvanhalum@gmail.com.

Jonge lidmatenkring

Ben je jong en/of voel je je jong? Van harte welkom op de jonge lidmatenkring ;-).

Eens in de 3 weken komen we een avond bij elkaar. Op z’n avond bidden we samen en behandelen we een gedeelte/thema uit de Bijbel aan de hand van een bijbelstudieboekje. Een belangrijk onderdeel hierin is steeds weer het zoeken naar 'Wat wil God ons door middel van dit gedeelte zeggen?' en: ‘Wat betekent dit voor mij/ons?’. Iedere avond opnieuw weer verrassend, opbouwend en leerzaam.De voorbereiding van een avond wisselen we onderling af, evenals de locatie. Aan het begin van het seizoen bespreken we wat wanneer handig is en welk boekje we gaan behandelen.

Als je graag mee zou willen doen met onze kring, voel je welkom! Stuur in dat geval een mailtje naar jantermaaten92@gmail.com of bel met 06-12338243.

Kerkgeschiedeniskring

Wat geloven we precies en hoe willen we dat in deze tijd vormgeven? Vragen die de kerk zich vanaf het begin heeft gesteld en waar ze – ook met het oog op de komende generaties – over na moet blijven denken. Daar kan de geschiedenis zeker bij helpen! Als je verdieping zoekt en je wilt bezinnen op je wortels: weet je welkom op de kerkgeschiedeniskring. We komen zes keer per seizoen bijeen om teksten te lezen en te bespreken uit de eeuwenlange traditie van de kerk.

De eerste bijeenkomst is 15 september om 20.00 uur in De Wingerd, Kerkplein 7, Linschoten.

Dit seizoen behandelen we opnieuw teksten uit de eerste eeuwen (0-500, de Oudheid). We behandelen de eerste bijeenkomsten onder meer de brief van bisschop Clemens van Rome aan de gemeente van Korinthe, geschreven rond 96 na Chr. De brief is interessant omdat hij destijds als 'Heilige Schrift' in de diensten gelezen werd, dus feitelijk tot de canon van het Nieuwe Testament behoorde. Ook vinden we in deze brief de eerste melding van het martelaarschap van Petrus en Paulus. En natuurlijk tussen de regels door informatie over de vroege christelijke gemeente in Rome. Verder lezen we een fragment uit de brief van Barnabas geschreven tussen 100 en 130 na Chr., toegeschreven aan Paulus’ reisgezel. Ook deze brief werd als gezaghebbende Schrift gelezen in de samenkomsten. Ook staan de 3e-eeuwse kerkvaders Tertullianus en Cyprianus op het programma; we lezen van hen onder meer tekstfragmenten over make-up bij vrouwen en de doop en een brief (Tertullianus) gericht aan martelaren in de gevangenis, geschreven om hen te troosten.

Elke bijeenkomst begint met een (met beeldmateriaal afgewisselde) inleiding over de periode uit de geschiedenis die aan de beurt is. Na een pauze bespreken we de genoemde bronteksten uit die periode. De teksten worden tevoren toegestuurd (zo’n 15 pagina’s totaal per keer).

Als je geïnteresseerd bent en je aanmeldt via tera@ar-voorwinden.nl krijg je van tevoren teksten toegestuurd. Ook voor meer info: bel of mail gerust (0651626184).
 

Kring Ontdekkend Bijbellezen

Dit jaar willen we een kring starten met een wat andere insteek. Een oud-docent van de CHE, Age Romkes, wil een jaar met ons meelopen om samen het Bijbelboek Mattheüs te lezen. Naast het beter leren kennen van dit Bijbelboek heeft de kring ook als doel om je het ontdekkend Bijbellezen eigen te maken. Age heeft zich door de jaren heen verdiept in deze bijbelstudiemethode.

Ontdekkend Bijbellezen helpt je om de Bijbel aandachtig en nauwkeurig te lezen. Je onderzoekt de tekst zo onbevangen mogelijk: door te observeren, te interpreteren en toe te passen. Zo ontdek je wat God door Zijn Woord tot je wil zeggen.

De kring zal eens per twee weken bij elkaar komen op donderdagavond. Er is ruimte voor zo´n tien deelnemers.

De startavond is D.V. donderdag 22 september bij Ruud en Wilma Wesselink. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Ruud Wesselink (wilma.ruud@kpnplanet.nl / 0348-498090).

Ouderenkring

Na een langdurige coronatijd gaan we de Ouderenkring weer opstarten. deze wordt gehouden op: DINSDAGMORGEN van 10.00 tot 11.30 uur in De Wingerd o.l.v. Ds. B.M. van den Bosch.

We beginnen met een kopje koffie/thee en daarna gaan we een Bijbelstudie behandelen. Waarheid en liefde Bijbelstudies over moeilijke uitspraken van Jezus

De kring begint op D.V. 20 september 2022 De volgende ochtenden zijn: 11 oktober, 1 november, 22 november en 13 december.

Nog niet eerder geweest? U bent van harte welkom!
Ds. B.M. van den Bosch

Vrouwenkring Rivka

Beste dames van Linschoten en omgeving,

Het winterseizoen gaat weer beginnen! Dat betekent weer donkere lange avonden! Als vrouwenkring Rivka hebben we een leuke invulling voor deze avonden.

Wij zijn een groep vrouwen die één keer in de 3 weken, op dinsdagavond, samenkomt in de Wingerd. Deze avonden staan in teken van bezinning, zingen, creatief bezig zijn. Verder komt er een spreekster en is er volop gelegenheid om met andere vrouwen in contact te komen. Zo heeft elke avond weer een andere invulling.

Elk jaar staan we stil bij een vrouw uit de bijbel. Dit jaar zal dat Esther zijn. We gebruiken het boek Tien vrouwen uit de bijbel van Max en Jenna Lucado als leidraad.

Voor het eerste deel van dit seizoen hebben de volgende avonden gepland.
27 september, 18 oktober, 15 november en 13 december. De koffie staat om 19.45u klaar en de avond start om 20.00u. We hopen weer fijne avonden met elkaar te hebben.

Tot ziens,

Een hartelijke groet, namens het bestuur en leden, Anja Doornenbal, Trudy Verweij en Marjan van Butselaar. Wil je wat meer informatie, bel dan naar Anja: 06-40994645.

Hervormde mannenvereniging BOAZ

Beste mannen. Op D.V. donderdag 29 september willen wij als mannenvereniging Boaz bij elkaar komen. De avonden starten om 20.15 u en je bent van harte welkom voor Bijbelstudie en een goed gesprek.

Cees Joosse, 06-41172479