Visie

Communicatie is van groot belang bij de uitvoering van het beleid van een kerkelijke gemeente. Met de communicatieactiviteiten beogen we zonder specifiek op zaken in te gaan het volgende te bereiken:
  • Inspireren: doelgroepen laten kennismaken met de boodschap van het Evangelie.
  • Informeren: informatie over activiteiten, beleid en achtergronden/afwegingen die daarbij gemaakt zijn overbrengen bij diverse doelgroepen.
  • Activeren: doelgroepen aansporen tot deelname aan activiteiten.
  • Enthousiasmeren: doelgroepen positief betrekken bij activiteiten.  

Inrichting

Voor de communicatie maken we gebruik van verschillende media, waarvoor de redactie bij verschillende commissies is belegd:
  • KerkApp
  • KerkKlanken
  • Kerkblad De Bazuin
  • Gemeenteavonden
  • Website www.hervormdlinschoten.nl
  • Facebookpagina  

De KerkApp

Het afgelopen seizoen is de kerkapp geïntroduceerd in de gemeente. Er wordt inmiddels volop gebruik van gemaakt. Er zijn vaste functies zoals de mogelijkheid om op een eenvoudige manier te geven aan de collecte, contactgegevens op te zoeken en om de liturgie van zondag in te zien. Daarnaast wordt de app ook veel gebruikt door gemeenteleden zelf: er worden mededelingen en oproepen gedaan, foto’s gedeeld, mooie Bijbelteksten gedeeld, etc.

Wilt u ook graag deelnemen in de app? Gaat u dan naar de Playstore (Android) of Appstore (Apple) op uw telefoon en zoek op Hervormd Linschoten. U kunt de app daar downloaden. Heeft u geen smartphone? Ook op de tablet is de app te downloaden.

Hartelijke groet van: Bart Broekhuizen, Rieneke Langenberg, Hilda Langerak en Wim van Setten

Contact: app@hervormdlinschoten.nl; 06-10287112.

KerkKlanken

KerkKlanken is het 2-maandelijkse nieuwsblad van en voor gemeenteleden. Het heeft als doel de onderlinge betrokkenheid bij het gemeenteleven (op zondag en door-de-week) te vergroten en op te bouwen.

Het blad bevat informatie over kerkelijke activiteiten. Vaste rubrieken zijn o.a. overzicht kerkdiensten (incl. collecterooster), Verjaardagen en Agenda.  Regelmatig verschijnt in KerkKlanken informatie over zendings- en evangelisatiecommissie, kring- en clubwerk en andere gemeente-activiteiten.

Iedereen met een opbouwende ervaring t.a.v. geloofsgroei, gemeente-zijn, christen-zijn, e.d. wordt van harte uitgenodigd hiervan verslag te doen in KerkKlanken.

Kopij (bij voorkeur per email: kerkklankenlinschoten@outlookcom of Schansbos 19. 

Klik hier voor het archief van KerkKlanken

Lees meer 

Kerkblad De Bazuin

In onze regio verschijnt elke week het kerkblad “De Bazuin”.
In de zomer verschijnt het blad drie tot vier maal om de veertien dagen. Met Kerst, Pasen en Pinksteren geven we een dubbelnummer uit, dat eveneens voor veertien dagen geldt. In de maand september t.g.v. de opening van het winterwerk komt eveneens een dubbelnummer uit.
Het blad “De Bazuin” is een uitgave van tien gemeenten in de Lopikerwaard, onder de redactie van de predikanten of, bij hun afwezigheid, van de scriba.
Berichten (kopij) uit de gemeente dient men bij bovengenoemden in te leveren. Het abonnementsgeld bedraagt 35 euro per kalenderjaar.
Voor abonnementen:

Stichting Bazuin, p/a Oudeslootseweg 3, 3411 MP Lopik.
tel. 0348-553838. Email: administratie@stichtingbazuin.nl

Website

Disclaimer

Lees meer