Kerkelijk centrum "De Wingerd"

Dit voormalige schoolgebouw fungeert sinds de verbouwing in 1975 en de renovatie in 1997 als een voor vele doeleinden geschikt kerkelijk centrum. In het gebouw bevinden zich o.a. de consistoriekamer, een grote zaal, verschillende vergaderkamers. In de loop van de jaren is “de Wingerd“ een centrum geworden van allerlei activiteiten, zoals catechisaties, verenigingswerk, jeugdwerk, begrafenissen, vergaderingen, familiebijeenkomsten, gemeente-avonden en diverse andere bijeenkomsten.

Met dankbaarheid vermelden we dat vele gemeenteleden zich hiervoor als vrijwilliger inzetten.

De coördinatie van de Wingerd is in handen van:
Mevr. C. (Corrie) Hilgeman, Dorpstraat 6, tel. 424783

De coördinatie van begrafenissen is in handen van:
Mevr. R. (Riette) Zuijderduijn.

De coördinatie koffie drinken na de dienst is in handen van:
Mevr. M. (Mieke) de Wit, tel 06-20492953

Per E-mail: Wingerdteam@outlook.com

Sleutels zijn in beheer bij:
Mevr. C. Hilgeman, Dorpstraat 6, tel. 424783

De Wingerd is telefonisch bereikbaar: tel. 419296

terug