2. Bouw nieuwe duurzame pastorie


Onderdeel van het SintJansProject is het bouwen van een nieuwe duurzame pastorie op een deel van de aangekochte gronden naast de begraafplaats. Dit deelproject is in juni 2023 opgeleverd (incl. inrichting tuin door vrijwilligers uit de gemeente).

De oude pastorie aan de Dorpstraat 51 is in augustus 2023 verkocht. De kerkenraad heeft eerder besloten dit pand af te stoten overwegende i) de dringend noodzakelijke (kostbare) renovatie, ii) het beperkte wooncomfort voor de predikant, iii) de hoge kosten voor onderhoud voor de kerkelijke gemeente en iv) de relatief hoge woonlasten voor de predikant.
 
terug