Begraafplaats

De Hervormde Gemeente beschikt over een begraafplaats aan de Nieuwe Zandweg. Het mortuarium bevindt zich in “de Wingerd”.
 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich vervoegen bij de begrafenisondernemer, of
Dhr. A. (Arnold) Langenberg, tel. 416778

terug