Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Visie Visie
Communicatie is van groot belang bij de uitvoering van het beleid van een kerkelijke gemeente. Met de communicatieactiviteiten beogen we zonder specifiek op zaken in te gaan het volgende te bereiken:
  • Inspireren: doelgroepen laten kennismaken met de boodschap van het Evangelie.
  • Informeren: informatie over activiteiten, beleid en achtergronden/afwegingen die daarbij gemaakt zijn overbrengen bij diverse doelgroepen.
  • Activeren: doelgroepen aansporen tot deelname aan activiteiten.
  • Enthousiasmeren: doelgroepen positief betrekken bij activiteiten.  
 
Inrichting Inrichting
Voor de communicatie maken we gebruik van verschillende media, waarvoor de redactie bij verschillende commissies is belegd:
  • KerkKlanken
  • Kerkblad De Bazuin
  • Gemeenteavonden
  • Website www.hervormdlinschoten.nl
  • Facebookpagina  
 
KerkKlanken KerkKlanken

KerkKlanken is het 2-maandelijkse nieuwsblad van en voor gemeenteleden. Het heeft als doel de onderlinge betrokkenheid bij het gemeenteleven (op zondag en door-de-week) te vergroten en op te bouwen.

Het blad bevat informatie over kerkelijke activiteiten. Vaste rubrieken zijn o.a. overzicht kerkdiensten (incl. collecterooster), Verjaardagen en Agenda.  Regelmatig verschijnt in KerkKlanken informatie over zendings- en evangelisatiecommissie, kring- en clubwerk en andere gemeente-activiteiten.

Iedereen met een opbouwende ervaring t.a.v. geloofsgroei, gemeente-zijn, christen-zijn, e.d. wordt van harte uitgenodigd hiervan verslag te doen in KerkKlanken.

Kopij (bij voorkeur per email: kerkklankenlinschoten@outlookcom of Schansbos 19. 

Klik hier voor het archief van KerkKlanken

lees meer »
 
Kerkblad De Bazuin Kerkblad De Bazuin
In onze regio verschijnt elke week het kerkblad “De Bazuin”.
In de zomer verschijnt het blad drie tot vier maal om de veertien dagen. Met Kerst, Pasen en Pinksteren geven we een dubbelnummer uit, dat eveneens voor veertien dagen geldt. In de maand september t.g.v. de opening van het winterwerk komt eveneens een dubbelnummer uit.
Het blad “De Bazuin” is een uitgave van tien gemeenten in de Lopikerwaard, onder de redactie van de predikanten of, bij hun afwezigheid, van de scriba.
Berichten (kopij) uit de gemeente dient men bij bovengenoemden in te leveren. Het abonnementsgeld bedraagt 35 euro per kalenderjaar.
Voor abonnementen:

Stichting Bazuin, p/a Oudeslootseweg 3, 3411 MP Lopik.
tel. 0348-553838. Email: administratie@stichtingbazuin.nl
 
Website Website

Disclaimer

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 
Kerkklanken half sept-dec

 
SintJansProject actie Luxe chocoladeletters

 
SintJansProject actie Herfst Bonbons

 
Taartenactie SintJansProject

 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.