Klokkenkamer NH Kerk te Linschoten

De Klokkenkamer

Een steile trap in de toren leidt ons naar de klokkenkamer en de torenomgang die men weer via de kerk langs de Oostgevel van de toren kan bereiken. In de klokkenkamer bevindt zich het slingeruurwerk, wat in 1909 door de firma Ysbouts is geplaatst. In 1973 bijna vervangen door een 'electrische doos'. Door deskundige hulp kon het gemeentebestuur het uurwerk behouden.

Dan hangen er op de klokkenzolder nog twee monumenten van oude techniek: een gotische Angelusklok van begin 15e eeuw en een luidklok "Barbara" uit 1477. 

De luidklok Barbara is een geschenk van een pastoorsfamilie in 1477. Op de klok is, behalve de letters Barbara, een wapen met daarop een mythologische griffioen te zien. Het wapen wordt ook aangetroffen
op één van de grafstenen in de NH kerk. Onbekend is of de pastoorsfamilie eveneens de naam Griffioen had.

De veel kleinere Angelusklok dateert uit 1400 en is daarmee één van de oudste klokken in Nederland. In vergelijking met de Barbara is de Angelusklok een klein ding. In het randschrift van het klokje staat de tekst 'Ick roep bi daghe en bi nagte'. In 1400 was de Linschotense kerk een parochiekerk. Met het luiden van de kleine, maar goed hoorbare klok, werd het Angelusgebed aangekondigd. Waar voorheen de gelovigen hun werkzaamheden stopten om te bidden, is het gebruik grotendeels in onbruik geraakt. Het Linschotense exemplaar is in 2018 gerestaureerd en wordt bij uitzonderlijke gelegenheden
geluid.

In Linschoten wordt nog dagelijks om 12.00 uur 'aan den bel getrokken', maar tegenwoordig op gezag van de burgerlijke gemeente, die dan in plaats van de Angelusklok de grote luidklok Barbara laat horen.

(Bron: de Zenderstreek, 19 december 2007)

terug