De vier lagen van het jeugdpastoraat


Laag 1 gemeente zijn met de jeugd
In deze laag hebben we het over de gezamenlijke kerkdienst, de speciale jeugddiensten, gemeentedagen en het project. Tieners geven aan de erediensten niet te ervaren als hoogtepunten. dus het blijft een uitdaging hen aan te speken. Intergeneratief is bij deze laag een sleutelwoord; gelegenheden creëren die ontmoetingen tussen jong en oud mogelijk maken.

Laag 2 basiszorg hart voor de jeugd
Dit is de laag waarin we kijken naar het jeugdwerk en waar we alle kinderen, tieners en jongeren op het oog hebben. Dit is basispastoraat waarbij we hen ontmoeten en met hen meeleven. In deze laag is relatiegericht jeugdwerk een sleutelwoord.

Laag 3 specifieke zorg voor de jeugd
Sommige tieners zullen niet genoeg hebben aan de basiszorg omdat ze te maken hebben met een moeilijke situatie. Het is fijn als zij, zeker in eerst instantie, meeleven ervaren van iemand die ze al goed kennen bv hun catechesementor of clubleider. Hiertoe is in 2018 gestart met een kerngroep jeugdpastoraat, met daarin in ieder geval iemand uit de jeugdraad, uit het PPT-team en iemand met kennis uit de jeugdhulpverlening.

Laag 4 professionele zorg voor de jeugd
Het kan nodig zijn dat kinderen, tieners of jongeren professionele zorg nodig hebben. Vaak zal dat ook gesignaleerd worden door ouders en de school maar het is goed dat de kerngroep jeugdpastoraat kennis heeft van de sociale kaart. Zij dienen in beeld te hebben waar welke hulp verkregen kan worden en zo nodig kunnen ze bemiddelen in de aanvraag van professionele hulp. Het pastoraal meeleven met jongeren blijft nodig, juist als zij professionele zorg ontvangen.
terug