Opzet en werking Pastoraat

De Hervormde Gemeente is verdeeld in 5 wijken. De opdeling in wijken is voornamelijk geografisch bepaald. Om de wijken een enigszins vergelijkbare omvang en samenstelling te geven, is er een aantal uitzonderingen op deze regel.

Voor elke wijk is er een wijkouderling. U kunt met hem contact opnemen voor zaken van praktische of pastorale aard. In bijzondere pastorale situaties, bijvoorbeeld langdurige ziekte, zullen wijkouderling en predikant onderling afspraken maken over af te leggen bezoeken. Daarnaast is er één ouderling verantwoordelijk voor het ouderenpastoraat. 

In situaties rond overlijden en crisispastoraat kunt u normaal gesproken het beste rechtstreeks met de predikant contact opnemen. Gedurende de vacaturetijd benadert u hiervoor uw wijkouderling of de scriba.

Voor elke wijk is er een zogenaamd wijkteam. Naast de wijkouderling bestaat dit wijkteam uit een diaken, een bezoekbroeder, een lid van evangelisatiecommissie en een lid van de HVD. Eén keer per jaar komen zij samen voor onderlinge afstemming. Waar nodig informeren zij elkaar over pastorale zaken in de wijk. Hierbij geldt overigens dat iets dat in vertrouwelijkheid is verteld, ook niet gedeeld zal worden met andere wijkteamleden!

Voor een overzicht van de wijkindeling en wijkteam klik hier.

terug