Dankdag collecte 2023Woensdag 1 november is het  'Dankdag voor Gewas en Arbeid'. Op deze dag danken we onze Hemelse Vader voor de verkregen gewassen en zegeningen die we uit Zijn Hand mogen ontvangen.

Wij hopen dat deze dag aanleiding voor u kan zijn voor een extra gift voor onze kerkelijke gemeente. Dankdag Collecte 2023. Van harte aanbevolen!

Naast de collecte in de eredienst en de KerkApp kan dat ook via: 

  • Bankoverschrijving op IBAN NL60 RABO 0336301855 t.n.v. Hervormde Gemeente Linschoten o.v.v.: Dankdag Collecte 2022
     
  • iDEAL. De overboeking is veilig en eenvoudig. Door de QR code te scannen of via de deze betaallink komt u op de Rabobank van de Hervormde Gemeente Linschoten.
 

Een gebed bij Dankdag voor Gewas en Arbeid door ds. René de Reuver. "Geef ons wijsheid om uw schepping, naar uw gebod, te bewerken en te bewaren, zodat er voor ons en onze kinderen genoeg zal zijn, tot lofprijzing van uw naam".
Heer onze God, 

wij komen tot U,
met de bede: leer ons bidden en danken.
Leg ons de juist woorden in de mond en in het hart. 

We zijn dankbaar. 
Ook dit seizoen zijn we niets tekort gekomen. 
Het land heeft zijn opbrengst gegeven. 
Ook al kunnen wij geen wasdom geven, 
we hebben behoorlijk onze hand gehad in de opbrengst van het land.
We hebben er goed van gegeten.

Wij danken U voor al wat groeide en bloeide, 
voor eten en drinken in overvloed. 

Wij danken u voor de toewijding en liefde van boeren en tuinders.
Met liefde voor mens, dier en milieu hebben zij hun werk verricht. 

Tegelijk zien we steeds scherper 
dat uw schepping een hoge prijs betaalt voor onze consumptie,
dat het zo niet verder kan.  

En we beseffen steeds meer 
dat onze dank tegen ons is. 
Daarom bidden wij: 
‘spreek zelf in ons het rechte woord’ (naar lied 944). 
Geef ons wijsheid om uw schepping, 
naar uw gebod, te bewerken en te bewaren (Gen. 2:15), 
zodat er voor ons en onze kinderen genoeg zal zijn,
tot lofprijzing van uw naam. 

Hoor onze dank en ons gebed,
in Christus’ naam. 

Amen. 

terug