Wijk 1 - oude kern-

Vaartkade N.Z. + Z.Z. | Z-linschoterzandweg | Dorpstraat | Korte Linschoten O.Z.
Korte Linschoten W.Z. | Liefhovendijk | Nieuwe Zandweg | Engherzandweg
De Gouwe Berg | Raadhuisstraat | Hoge Werf | Kerkplein | HARMELEN

Wijkteam:

dhr. H. M. Verweij, Dorpstraat 25
 - wijkouderling -
(0348) 434390
dhr. J.C. van Ballegooijen, Schansbos 19
 - diaken -
(0348) 422456
dhr. G.A. Langerak
- bezoekbroeder -
 
Vacature
- lid evangelisatiecommissie -
 

 

 

Wijk 2 - oude nieuwbouw -

Acacialaan | Berkenlaan | Esdoornstraat | G. v.d. Valkboumanstraat | Timotheushof | Meidoornlaan
Str. van Linschotenstr. (excl. Abrona) | Cattenbroekerdijk (Woerden) | Jaap Bijzerweg (Woerden)

Wijkteam:

dhr. J.R. de Jong, Korte Linschoten WZ 22
- wijkouderling -
(0348) 480618
dhr. W.J. van Butselaar, Molentocht 10
- diaken -
(0348) 433890
dhr. A.G.M. van der Linden
- bezoekbroeder -
06-83245154
dhr. J. Bakker 
- lid evangelisatiecommissie -
 
mw. H. de Ruijter, Meidoornlaan 5
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD)
(0348) 418246

 

Wijk 3 - Rapijnen -

De Ness | De Beide Vlooswijkenlaan | Den Engh | Heulenstein | Laan van Rapijnen | Oostwijk | Schagen Schansbos | Veldzichtlaan | Wulverhorst | Weidepad | J.Barneveldstraat | Hof van Voorvliet

Wijkteam:

dhr. C. Joosse, Laan van Overvliet 8
- wijkouderling -
06-41172479
dhr. H.W. Van Setten, Den Engh 3
- diaken -
(0348) 448442
dhr. C.J.A. Langenberg
- bezoekbroeder -
06-42107954
dhr. A. Rietveld
- lid evangelisisatiecommissie -
 
mw. J.M. Langenberg, De Beide Vlooswijkenlaan 8
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD) -
(0348) 416778

 

Wijk 4 - Overvliet -


Driesprong | Duikerhof | De Hoorn | Polderkade | De Kolk | Het Jaagpad | Wetering | Molentocht | Plankjesland Vijzelplantsoen | De Duiker | Laan van Overvliet | Abrona (Str. van Linschotenstr.) | Woerden (nieuwbouw )

Wijkteam:
 
dhr. P. Maaijen
- wijkouderling -
06-5123 1436
dhr. W.J. van Butselaar, Molentocht 10
- diaken -
(0348) 433890
dhr. A.D. de Ruijter, Meidoornlaan 5
- bezoekbroeder -
(0348) 418246
dhr. E. (Eric) Bakker
- lid evangelisatiecommissie -
 
mw. A. in 't Veld, Schagen 2
- lid Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) -
(0348) 433750

 

Wijk 5 - Montfoort

Van Rietlaan | De Jongstraat  | MONTFOORT | Cattenbroekerdijk (excl Woerden) | Schapenlaan
MA Reinaldaweg

Wijkteam:

dhr. H. Langenberg
- wijkouderling -
(0348) 468673
dhr. J.C. van Ballegooijen, Schansbos 19
- diaken -
(0348) 422456
dhr. A. Bosse, Waterviolier 98
- bezoekbroeder -
(0348) 795033
mw. T. Vreeken
- lid evangelisatiecommissie -
 
mw. A.H. Maaijen, Blokland 125
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD) -
(0348) 471543

  

Ouderenpastoraat

Gemeenteleden van 75 jaar of ouder uit alle wijken | Lindewaard | oude Lindescote

Wijkteam:

A.R.Voorwinden, Julianalaan 18 Montfoort
- wijkouderling -
(0348) 481514
mw. T Voorwinden,
- bezoekzuster -