Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Kringwerk

Kringwerk

Binnen onze gemeente zijn verschillende kringen actief met verschillende doelen. Sommigen kringen zijn gericht op het leggen van het eerste contact met randkerkelijken. Anderen zijn meer gericht op verdieping, persoonlijke geloofsopbouw en toerusting.

Het uiteindelijke doel van het kringwerk is om mensen te leiden tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus en hen te helpen groeien tot discipelen, die zich weer beschikbaar willen stellen voor de dienst in Gods Koninkrijk.

 
Kringcommissie Kringcommissie

Het kringwerk binnen onze Gemeente wordt, namens de Kerkenraad, gecoördineerd door een Kringcommissie.

De Kringcommissie werkt vanuit vier hoofddoelen:

  1. afstemmen thema's
  2. kadervorming
  3. evaluatie
  4. klankbordfunctie voor de kringen

 

De kringcommissie is als volgt samengesteld:

- Ds. B.M. van den Bosch, Dorpsstraat 51, tel. 412110
- Dhr Arnoud Bosse, Waterviolier 98, Montfoort, tel. 795033
- mw W. (Tera) Voorwinden, Willeskop 73 (Montfoort), tel. 481514
- Vacature

 

 
Jonge lidmatenkring Jonge lidmatenkring

Ben je jong en/of voel je je jong? Van harte welkom op de jonge lidmatenkring ;-).

Eens in de 3 weken komen we een avond bij elkaar. Op z’n avond bidden we samen en behandelen we een gedeelte/thema uit de Bijbel aan de hand van een bijbelstudieboekje. Een belangrijk onderdeel hierin is steeds weer het zoeken naar 'Wat wil God ons door middel van dit gedeelte zeggen?' en: ‘Wat betekent dit voor mij/ons?’. Iedere avond opnieuw weer verrassend, opbouwend en leerzaam.De voorbereiding van een avond wisselen we onderling af, evenals de locatie. Aan het begin van het seizoen bespreken we wat wanneer handig is en welk boekje we gaan behandelen.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag een keer een avond meemaken? Of heb je nog vragen t.a.v. de jonge lidmatenkring, neem dan gerust contact op met Annieke de Jager (anniekevanherk@hotmail.com).

Hartelijke groet, Annieke de Jager

 
Jongeren Bijbelkring Jongeren Bijbelkring
Onze kring heet de 'Jongerenkring'. In de praktijk zijn wij een beetje ouder geworden en bevindt de leeftijd van onze kringleden zich in de tweede helft van de 20 tot begin 40.

We zijn een diverse groep en komen elke twee weken bij elkaar om bijbelstudie te doen, met elkaar te zingen en te bidden. We proberen daar omheen regelmatig ook bezig te blijven met thema's door 'opdrachten' voor tussen de studies door. De kring vindt bij een van de kringleden thuis plaats en wordt door de verschillende leden voorbereid aan de hand van een boekje. Verder leven we mee met elkaars 'wel en wee' en dat maakt het tot een leuke en op elkaar betrokken groep.

Nieuwe mensen zijn van harte welkom, dus voel je uitgenodigd om contact op te nemen! Pauline & Aart-Jan Plaisier, aartjanplaisier@hotmail.com of 06-52697558
 
Gemeente Bijbelkring Gemeente Bijbelkring

De Gemeente Bijbelkring wil zich komend seizoen ook weer gaan verdiepen in de Bijbel. Als kring richten we ons in de eerste plaats op het begrijpen van het bijbelgedeelte dat we bespreken, om dat dan te vertalen naar de praktijk van ons leven.

Iedereen is welkom ongeacht leeftijd. Als je een keer de sfeer en invulling wil proeven, kom dan gewoon een keer langs. Als je dat vooraf aangeeft bij één van onderstaande contactpersonen, dan kunnen we ervoor zorgen dat je het Bijbelgedeelte weet dat aan de beurt is. Als hulpmiddel gebruiken we materiaal van ‘Wat zegt de Bijbel?’.

De avonden worden om de drie á vier weken gehouden in “De Wingerd”. De data spreken we telkens in onderling overleg af. In de praktijk is gebleken dat dit meestal op een dinsdagavond is (van 20.00 tot 22.00 uur). Maar de dag is niet bij voorbaat een vaststaand gegeven.

Dit seizoen vervolgen we de bespreking van de brieven van de apostel Johannes. De eerste avond is op D.V. dinsdag 8 oktober. Die avond willen
we dan starten met 1 Joh. 4 vanaf vers 13. Ook dit seizoen hopen
we verrassende dingen te ontdekken, en te leren over Gods
grootheid en Zijn weg met ons als mensen.

Van harte welkom!

Voor meer informatie:
Lida Bakker (lida.bakker@ tiscali.nl)
Harrie in ’t Veld (harrie.in.t.veld@ hetnet.nl) of ds B.M. van den Bosch (tel. 412110)

 
Ouderenkring Ouderenkring

Hartelijk welkom op de Ouderenkring, deze wordt gehouden op: DINSDAGMORGEN van 10.00 tot 11.30 uur in De Wingerd o.l.v. ds. B.M. van de Bosch.

We beginnen met een kopje koffie/thee en daarna gaan we een Bijbelstudie behandelen. Deze winter hebben we gekozen voor Waarheid en liefde. Bijbelstudies over moeilijke uitspraken van Jezus.
 
De kring begint op DV 17 september 2019

De volgende ochtenden zijn: 8 oktober, 29 oktober, 19 november 10 december.
Hartelijk welkom!

Dhr. A. de Lange (413036) Mevr. A. Langenberg (416778)

 
Wijkbijbelkring Montfoort Wijkbijbelkring Montfoort
Er is ook een wijkbijbelkring in Montfoort. Tweewekelijks is er een avond bij één van de deelnemers thuis. De avonden worden beurtelings door de kringleden zelf voorbereid en ingeleid. De startavond is D.V. op dinsdag 1 oktober bij Ruud en Wilma Wesselink (Bovenkerkweg 29).

Dit seizoen willen we het bijbelboek Hosea gaan behandelen. Hierbij gebruiken we het boekje ‘Hosea / Profeet van de liefde van God’ van Ds. J. Westerink.

In Lied 167 uit de bundel ‘Opwekking’ komt tot uitdrukking wat we als kring proberen te doen: Samen bidden, samen zoeken / Naar het plan van onze Heer / Samen zingen en getuigen / Samen leven tot zijn eer.

Naast samen bidden, zoeken en zingen is ook onderlinge verbondenheid een belangrijke pijler van onze kring. Interesse? Je bent van harte welkom op de startavond.

Wanneer je vragen hebt dan kun je mailen of bellen naar Ruud Wesselink (wilma.ruud@kpnplanet.nl / 0348-498090)
 
De Gemeente Groei Groep De Gemeente Groei Groep

Dit seizoen hopen we met elkaar de bijbel te bestuderen. Het is goed om niet alleen zondag maar ook op een doordeweeks dag de bijbel te bestuderen en zo met Gods Woord bezig te zijn. Met elkaar proberen we te ontdekken wat Gods ons persoonlijk te vertellen heeft. Vervolgens proberen we Gods woord toe te passen op de praktijk van alle dag, We willen van elkaar leren, en willen zo met elkaar groeien in ons geloof.

We komen 1x in de twee weken op maandag avond in huiselijke kring bij elkaar. De avond wordt geleid door Gert-Jan (vaste kringleider). Als je deelneemt aan de kring hoef je dus niet een avond voor te bereiden of voor te gaan in gebed. We proberen de kring zo laagdrempelig te houden.

Wil je ook groeien in je geloof? Voel je welkom! Het is altijd mogelijk om een avond mee te draaien en te kijken of de Gemeente Groei Groep iets voor u of jou is. De groep is divers, verschillende leeftijden met ieder zijn eigen achtergronden etc. Belangrijk is dat we ieder accepteren en respecteren in hoe we zijn en zo een vertrouwensrelatie met elkaar te kunnen opbouwen. We kijken ernaar uit om weer met de Gemeente Groei Groep te beginnen en hopen dat u of jij er ook bij bent!

Informatie: Gert-Jan en Petra van Halum, De Duiker 78, Linschoten, tel. 06-30123218, email: gpvanhalum@gmail.com.

 
Ontdekkenkring Ontdekkenkring

De ontdekkenkring is op dinsdag 9 september weer gestart om 20.00 uur. Het afgelopen seizoen hebben wij het Evangelie van Lucas behandeld. Daar gaan we ook dit seizoen verder mee. Het is opgedeeld in lessen die een aantal verzen van een hoofdstuk behandelt. We streven ernaar om elke 3 weken samen te komen. De groep bestaat uit 8 personen, afkomstig uit Linschoten en Montfoort. Wat ons het meest aanspreekt is het met elkaar doornemen van een bijbelgedeelte. Je ontdekt iets nieuws of de tekst wordt ineens duidelijk. Iedereen heeft zo op zijn of haar wijze een verrassende bijdrage. In een ontspannen sfeer zijn wij zo gericht op het Woord van God. Aan het eind van het seizoen sluiten wij met een heerlijke maaltijd af. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om onze kring te komen versterken.

Namens de kring,
Sjef Verkerk, sjefverkerk@gmail.com

 
Moedergroep Moedergroep
gespreksgroep over christelijk opvoeden voor moeders van kinderen met basisschoolleeftijd

Al enkele jaren komen we als Moedergroep bij elkaar. Onze kinderen hebben ongeveer dezelfde leeftijd (6-12 jaar) en daarmee hebben we veel herkenning, omdat ze in dezelfde groei- en ontwikkelingsfase zitten. Onze kinderen opvoeden is een hele mooie en dankbare taak, maar ook zeer zeker een verantwoordelijke taak. Graag willen we onze kinderen laten opgroeien in het licht van Gods Woord. Wat wil Hij dat we soms juist wel of niet doen in de opvoeding? Wat zegt de Bijbel erover?

Met circa 8 moeders komen we één keer per maand op een donderdagavond bij elkaar om over christelijke opvoeding te spreken en ervaringen uit te wisselen. Komend seizoen gaan we verder met het HGJB-boekje ‘Voorleven, in gesprek over opvoeden en geloven, 8-11 jaar’. Ben je moeder van kinderen met basisschoolleeftijd en wil je een keer een avond bijwonen?

Van harte welkom, er is nog zeker plek voor nieuwe moeders in onze groep!
Voor meer informatie over de Moedergroep kun je contact opnemen met Catharina Nieuwenhuizen 473289 / 06-47242538
 
Vrouwenkring Rivka Vrouwenkring Rivka
Beste dames van Linschoten en omgeving,

Het winterseizoen gaat weer beginnen! Dat betekent weer donkere lange avonden!Als vrouwenkring Rivka hebben we een leuke invulling voor deze avonden.

Wij zijn een groep vrouwen die één keer in de 3 weken, op dinsdagavond, samenkomt in de Wingerd. Deze avonden staan in teken van bezinning, zingen, creatief bezig zijn. Verder komt er een spreekster en is er volop gelegenheid om met andere vrouwen in contact te komen. Zo heeft elke avond weer een andere invulling.

Elk jaar staan we stil bij een vrouw uit de bijbel. Dit jaar zal dat Rachab zijn. We gebruiken het boek Tien vrouwen uit de bijbel van Max en Jenna Lucado als leidraad.

Voor het eerste deel van dit seizoen hebben de volgende avonden gepland.
24 september, 15 oktober, 12 november en 10 december. De koffie staat om 19.45u klaar en de avond start om 20.00u. We hopen weer fijne avonden met elkaar te hebben.

Tot ziens,

Een hartelijke groet, namens het bestuur en leden, Ariëlle van der Ree, Trudy Verweij en Marjan van Butselaar. Wil je wat meer informatie, bel dan naar Ariëlle: 06 12479135
 
Youth Alpha

Youth Alpha

Het is ons streven jaarlijks een Youth Alpha te organiseren. Doelgroep ligt in eerste opzet in rand- en niet-kerkelijke jongeren in de leeftijdscategorie van 14-18 jaar. Uitbreiding naar 25 jaar is het doel.

Voor Youth Alpha gelden dezelfde criteria als voor de Alpha cursus. De jeugd van de clubs en jeugdvereniging worden gestimuleerd andere leeftijdsgenoten, die niet deelnemen aan kerkelijke activiteiten, mee te nemen naar deze cursus.Na deze cursus wordt doorstroming naar het bestaande jeugdwerk/catechese gestimuleerd.

Youth Alpha wordt door jonge gemeenteleden geleid.

 
Hervormde mannenvereniging BOAZ Hervormde mannenvereniging BOAZ

De data van mannenvereniging Boaz kunt u lezen in de Bazuin en zullen ook in de volgende nummers van KerkKlanken te vinden zijn.

 
Kerkgeschiedeniskring Kerkgeschiedeniskring
Ook de kerkgeschiedenskring gaat weer van start. Mischien iets voor jou? Er zijn informatieve inleidingen ondersteund met beeldmateriaal en daarna gesprek over teksten uit de periode die we bespreken.

Dit jaar behandelen we (de periode van) de Reformatie. Deze beweging wordt wel de grootste revolutie in de geschiedenis van Europa genoemd. Altijd al willen weten wat er precies gebeurde toen en hoe het verder is gegaan met de ontdekking van Maarten Luther? En waar de naam protestant eigenlijk vandaan komt? Of waar het calvinisme ontstaan is en waarom het vaak wordt verbonden met strengheid en soberheid? Of met kapitalisme? Wees welkom!

Start op donderdag 19 september om 20.00 uur in De Wingerd. Meer info: tera@ar-voorwinden.nl


 
 
 
 

Inloggen


 
Kerkklanken juli-aug-half sept 2022

 
Taartenactie SintJansProject

 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2021

 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.