Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Kringwerk

Kringwerk

Binnen onze gemeente zijn verschillende kringen actief met verschillende doelen. Sommigen kringen zijn gericht op het leggen van het eerste contact met randkerkelijken. Anderen zijn meer gericht op verdieping, persoonlijke geloofsopbouw en toerusting.

Het uiteindelijke doel van het kringwerk is om mensen te leiden tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus en hen te helpen groeien tot discipelen, die zich weer beschikbaar willen stellen voor de dienst in Gods Koninkrijk.

 
Kringcommissie Kringcommissie

Het kringwerk binnen onze Gemeente wordt, namens de Kerkenraad, gecoördineerd door een Kringcommissie.

De Kringcommissie werkt vanuit vier hoofddoelen:

  1. afstemmen thema's
  2. kadervorming
  3. evaluatie
  4. klankbordfunctie voor de kringen

 

De kringcommissie is als volgt samengesteld:

Ds. B.M. van den Bosch, Dorpsstraat 51, tel. 412110
Dhr. D (Dirk).Zuijderduijn, De Jongstraat 3, 3461 HT Linschoten
Dhr Arnoud Bosse, Waterviolier 98, Montfoort, tel. 795033
mw W. (Tera) Voorwinden, Willeskop 73 (Montfoort), tel. 481514

 

 
Jonge lidmatenkring Jonge lidmatenkring

Wij vormen een kring die vooral bestaat uit jonge lidmaten van de gemeente, zoals onze kringnaam dat al zegt. Meestal komen we eens in de drie weken bij elkaar. Dan behandelen we een hoofdstuk of gedeelte uit een boekje. We zijn gewend om eerst een stuk uit de Bijbel te lezen en daarna de toepassing te zoeken op het dagelijks leven.

De avonden worden geleid door een van de leden, door middel van een rouleer-systeem. Vaak wordt aan het eind van de avond bepaald bij wie en wanneer de volgende avond plaatsvindt.

Voel je welkom om je aan te sluiten of een keer te komen kijken!

Voor verdere vragen kun je contact zoeken met Annemarie Stam, door te mailen naar of een whatsapp te sturen naar 06-31230176

 
Jongeren Bijbelkring Jongeren Bijbelkring
Onze kring heet van oudsher de 'Jongerenkring'. In de praktijk zijn wij meegegaan met de tijd en bevindt de leeftijd van onze kringleden zich in de tweede helft van de 20 tot begin 40. We zijn een diverse groep en komen elke twee weken bij elkaar om aan de hand van een boekje bijbelstudie te doen, met elkaar te zingen en te bidden.

We proberen daar omheen soms ook bezig te blijven met thema's door 'opdrachten' voor tussen de studies door. Verder leven we mee met elkaars 'wel en wee' en dat maakt het tot een leuke en op elkaar betrokken groep.

Nieuwe mensen zijn van harte welkom en zullen we met open armen ontvangen, dus voel je vrij om contact op te nemen! Pauline & Aart-Jan Plaisier,  06- 52697558.
 
Gemeente Bijbelkring Gemeente Bijbelkring

De Gemeente Bijbelkring wil zich komend seizoen ook weer gaan verdiepen in de Bijbel. Als kring richten we ons in de eerste plaats op het begrijpen van het bijbelgedeelte dat we bespreken, om dat dan te vertalen naar de praktijk van ons leven.

Iedereen is welkom ongeacht leeftijd. We staan open voor nieuwe kringleden. Als je een keer de sfeer en invulling wilt proeven, kom dan gewoon een keer langs. Als je dat vooraf aangeeft bij één van onderstaande contactpersonen, dan kunnen we ervoor zorgen dat je het Bijbelgedeelte weet dat aan de beurt is, en eventueel het materiaal dat we ernaast houden. Als hulpmiddel gebruiken we materiaal van ‘Wat zegt de Bijbel?’. Van harte welkom!

De avonden worden om de drie á vier weken gehouden in “De Wingerd”.
De data spreken we telkens in onderling overleg af. In de praktijk kwam dinsdagavond meestal het beste uit (van 20.00 tot 22.00 uur). Maar de dag is niet bij voorbaat een vaststaand gegeven.

Dit seizoen willen we starten met de brieven van de apostel
Johannes. De eerste avond is op D.V. dinsdag 18 september. Die
avond willen we dan starten met 1 Joh 1. Ook dit seizoen hopen
we verrassende dingen te ontdekken, en te leren over Gods grootheid en Zijn weg met ons als mensen.

Voor meer informatie: Lida Bakker (lida.bakker@ tiscali.nl) of ds B.M. van den Bosch (tel. 412110).

 
Ouderenkring Ouderenkring

Hartelijk welkom op de Ouderenkring, deze wordt gehouden op: DINSDAGMORGEN van 10.00 tot 11.30 uur in De Wingerd o.l.v. ds. B.M. van de Bosch.

We beginnen met een kopje koffie/thee en daarna gaan we een Bijbelstudie behandelen. Deze winter hebben we gekozen voor de Bijbelstudie door ds. R. van Loon: “Ouder worden in Gods Licht”

De kring begint D.V. 25 september 2018

De volgende ochtenden zijn: 16 oktober, 30 oktober, 20 november, 4 december, 18 december Hartelijk welkom!!

Dhr. A. de Lange (413036) Mevr. A. Langenberg (416778)

 
Wijkbijbelkring Montfoort Wijkbijbelkring Montfoort
Er is ook een wijkbijbelkring in Montfoort. Tweewekelijks is er een avond bij één van de deelnemers thuis. De avonden worden beurtelings door de kringleden zelf voorbereid en ingeleid. De startavond is D.V. op woensdag 3 oktober bij Ruud en Wilma Wesselink (Bovenkerkweg 29).

Dit seizoen willen we het bijbelboek ‘Daniël’ gaan behandelen. Hierbij
gebruiken we het boekje ‘Daniël / Durf te vertrouwen’ van Niek Tramper.

In Lied 167 uit de bundel ‘Opwekking’ komt tot uitdrukking wat we als kring proberen te doen:
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer.


Naast samen bidden, zoeken en zingen is ook onderlinge verbondenheid een belangrijke pijler van onze kring.
Interesse? Je bent van harte welkom op de startavond. Wanneer je vragen hebt, dan kun je mailen of bellen naar Ruud Wesselink ( 0348-498090).
 
De Gemeente Groei Groep (GGG kring) De Gemeente Groei Groep (GGG kring)

Dit seizoen hopen we met elkaar de bijbel te bestuderen. Het is goed om niet alleen zondag maar ook op een doordeweeks dag de bijbel te bestuderen en zo met Gods Woord bezig te zijn. Met elkaar proberen we te ontdekken wat Gods ons persoonlijk te vertellen heeft. Vervolgens proberen we Gods woord toe te passen op de praktijk van alle dag, We willen van elkaar leren, en willen zo met elkaar groeien in ons geloof.

We komen 1x in de twee weken op maandag avond in huiselijke kring bij elkaar. De avond wordt geleid door Gert-Jan (vaste kringleider). Als je deelneemt aan de kring hoef je dus niet een avond voor te bereiden of voor te gaan in gebed. We proberen de kring zo laagdrempelig te houden.

Wil je ook groeien in je geloof? Voel je welkom! Het is altijd mogelijk om een avond mee te draaien en te kijken of de Gemeente Groei Groep iets voor u of jou is. De groep is divers, verschillende leeftijden met ieder zijn eigen achtergronden etc. Belangrijk is dat we ieder accepteren en respecteren in hoe we zijn en zo een vertrouwensrelatie met elkaar te kunnen opbouwen. We kijken ernaar uit om weer met de Gemeente Groei Groep te beginnen en hopen dat u of jij er ook bij bent!

Informatie: Gert-Jan en Petra van Halum, De Duiker 78, Linschoten, tel. 0348-409377, email:

 
Groeikring Groeikring

Afgelopen kringseizoen hebben we als `Groeikring` ons bezig gehouden met het bestuderen van het Lucas Evangelie. Op die avond behandelen we dan een les van een bijbelstudieserie: "Wat zegt de Bijbel?". Aan de hand van de tekst, die we van te voren thuis bestudeerd hebben, worden er vragen beantwoord.

We wijden nog weleens uit over wat we in de tekst tegenkomen, waardoor de les niet helemaal afgemaakt kan worden, maar dan gaan we de volgende keer weer verder mee. Op een ontspannen manier heeft iedereen zo zijn inbreng.

Afgelopen seizoen hebben we genoten en ook geleerd van het uitdiepen van Gods Woord.

De frequentie van ons samenkomen is op dinsdagavond, eens in de drie weken, bij iemand van de groep thuis. Onze kring bestaat uit 8 personen (4 vrouwen en 4 mannen).

Dit komende seizoen willen we doorgaan met onze studie van het Lucas Evangelie. Mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan zijn ze van harte welkom om aan te schuiven en te genieten van elkaar en Gods Woord met elkaar te delen. We starten op D.V. 11 september om 20.00 u bij Aveliene Kool, Watermuntplein 23 te Montfoort. We rouleren elke keer met de plaats van samenkomen.

Sjef Verkerk (namens de Groeikring), tel. 0348-474889 of email:

 
Moedergroep Moedergroep
Sinds 2010 komen we als Moedergroep bij elkaar. Onze kinderen hebben ongeveer dezelfde leeftijd (4-10 jaar) en daarmee hebben we veel herkenning, omdat ze in dezelfde groei- en ontwikkelingsfase zitten. Onze kinderen opvoeden is een hele mooie en dankbare taak, maar ook zeer zeker een verantwoordelijke taak.
Graag willen we onze kinderen laten opgroeien in het licht van Gods Woord. Wat wil Hij dat we soms juist wel of niet doen in de opvoeding? Wat zegt de Bijbel erover? Met circa 8 moeders komen we één keer per maand op een donderdagavond bij elkaar om over christelijke opvoeding te spreken en ervaringen uit te wisselen. De eerste keer is D.V. donderdag 20 september.
Komend seizoen behandelen we het HGJB-boekje ‘Voorleven, in gesprek over opvoeden en geloven, 8-11 jaar’. Ben je moeder van kinderen met basisschoolleeftijd en wil je een keer een avond bijwonen? Dan ben je van harte welkom!

Voor meer informatie over de Moedergroep kun je contact opnemen met Catharina Nieuwenhuizen 473289 / 06-47242538
 
Vrouwenkring Rivka Vrouwenkring Rivka
Als bestuur en leden van vrouwenkring Rivka kijken we terug op een mooi seizoen. Met ruim 25 vrouwen zijn we 9 keer bij elkaar geweest om ons te bezinnen, te onspannen, te luisteren (ook dat kunnen we), te zingen en nog heel veel meer. Ben je vrouw en lijkt het je wel wat om je bij ons aan te sluiten? Dat juichen we van harte toe.

Onze avonden staan altijd op een dinsdag gepland. Dit jaar zijn dat de volgende data: 25 september, 16 oktober, 13 november, 11 december, 15 januari, 12 februari, 19 maart en 9 april. We starten om 20.00 u.

Zet ons uitje ook alvast in je agenda. Dit hebben we gepland op zaterdag 18 mei 2019. Voor alle data geldt D.V.

Onze startavond is dinsdag 25 september 20.00 u in de Wingerd. Schuif je gezellig aan? Tot ziens!

Een hartelijke groet, namens bestuur en leden van Ariëlle van der Ree, Trudy Verweij, Marjan van Butselaar en Annet van Ballegooijen. Meer info? een appje naar Annet: 06-30086678
 
Youth Alpha

Youth Alpha

Het is ons streven jaarlijks een Youth Alpha te organiseren. Doelgroep ligt in eerste opzet in rand- en niet-kerkelijke jongeren in de leeftijdscategorie van 14-18 jaar. Uitbreiding naar 25 jaar is het doel.

Voor Youth Alpha gelden dezelfde criteria als voor de Alpha cursus. De jeugd van de clubs en jeugdvereniging worden gestimuleerd andere leeftijdsgenoten, die niet deelnemen aan kerkelijke activiteiten, mee te nemen naar deze cursus.Na deze cursus wordt doorstroming naar het bestaande jeugdwerk/catechese gestimuleerd.

Youth Alpha wordt door jonge gemeenteleden geleid.

 
Hervormde mannenvereniging BOAZ Hervormde mannenvereniging BOAZ

Aan de hand van de bijbelstudie uit de Hervormde Vaan willen wij als mannenvereniging op D.V. 20 september weer gaan beginnen aan een nieuw seizoen.

Graag willen wij ook nieuwe leden verwelkomen of wellicht wilt u of wil jij vrijblijvend een avond met ons meebeleven. We zijn nog maar met een klein clubje, dus nieuwe leden zijn van harte welkom! We nodigen u en jou van harte uit op D.V. 20 september a.s. om 20.00 u in de Wingerd.

De volgende data van de avonden zijn als volgt gepland, D.V. 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 december, 10 en 24 januari 2019, 7 en 21 februari 2019, 7 en 21 maart 2019, 4 en 18 april.

Namens de Mannenvereniging, Maarten Hilgeman, tel. 0348-424783.

 
Kerkgeschiedeniskring Kerkgeschiedeniskring
De kerkgeschiedeniskring Linschoten en omgeving gaat ook dit seizoen weer van start. Als je verdieping zoekt en je wilt je bezinnen op je wortels: weet je welkom. We komen zes keer per seizoen op donderdagavond bijeen om teksten te lezen en te bespreken uit de eeuwenlange traditie van de kerk. Er is een inleiding die ondersteund wordt met beeldmateriaal.

Afgelopen seizoen hebben we teksten uit de eerste eeuwen (0-500, de Oudheid) besproken. In deze eeuwen werd het fundament gelegd voor wat de kerk nog steeds is en gelooft. Zo dachten we na over het ontstaan van de Bijbel, vervolgingen, de betekenis van kloosters voor onze beschaving en de invloed van kerkvader Augustinus tot op de dag van vandaag. En nog heel veel meer. Als je na wilt denken over: waarom geloven we wat we geloven en doen we de dingen zoals we ze doen, dan is de kring iets voor jou.
We starten dit seizoen met de bespreking van de Middeleeuwen, de periode waarin het evangelie ook ons land bereikte, waar allerlei goden als Donar en Wodan vereerd werden. Er zijn overal in ons land trouwens nog allerlei resten terug te vinden van het vroegere heidendom.

Geïnteresseerd? De eerste bijeenkomst is op donderdag 13 september. We willen de eerste keer van het seizoen bijeenkomen aan de Willeskop 73 in Montfoort. Aanvang om 20.00 uur. Wees welkom! Meer info en aanmelden: 
 
 
 

Inloggen


 

Inzamelmoment NZM
datum en tijdstip 03-08-2019 om 09:30
meer details

Uitgave collectemunten
datum en tijdstip 15-08-2019 om 20:00
meer details

Uitgave collectemunten
datum en tijdstip 02-09-2019 om 20:30
meer details

 
Kleurplaat VBW
 
 
Kerkklanken juli-sept 2019
 
Klik hier voor de kleurplaat
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.