Kerkgeschiedeniskring

Wat geloven we precies en hoe willen we dat in deze tijd vormgeven? Vragen die de kerk zich vanaf het begin heeft gesteld en waar ze – ook met het oog op de komende generaties – over na moet blijven denken. Daar kan de geschiedenis zeker bij helpen! Als je verdieping zoekt en je wilt bezinnen op je wortels: weet je welkom op de kerkgeschiedeniskring. We komen zes keer per seizoen bijeen om teksten te lezen en te bespreken uit de eeuwenlange traditie van de kerk.

De eerste bijeenkomst is 15 september om 20.00 uur in De Wingerd, Kerkplein 7, Linschoten.

Dit seizoen behandelen we opnieuw teksten uit de eerste eeuwen (0-500, de Oudheid). We behandelen de eerste bijeenkomsten onder meer de brief van bisschop Clemens van Rome aan de gemeente van Korinthe, geschreven rond 96 na Chr. De brief is interessant omdat hij destijds als 'Heilige Schrift' in de diensten gelezen werd, dus feitelijk tot de canon van het Nieuwe Testament behoorde. Ook vinden we in deze brief de eerste melding van het martelaarschap van Petrus en Paulus. En natuurlijk tussen de regels door informatie over de vroege christelijke gemeente in Rome. Verder lezen we een fragment uit de brief van Barnabas geschreven tussen 100 en 130 na Chr., toegeschreven aan Paulus’ reisgezel. Ook deze brief werd als gezaghebbende Schrift gelezen in de samenkomsten. Ook staan de 3e-eeuwse kerkvaders Tertullianus en Cyprianus op het programma; we lezen van hen onder meer tekstfragmenten over make-up bij vrouwen en de doop en een brief (Tertullianus) gericht aan martelaren in de gevangenis, geschreven om hen te troosten.

Elke bijeenkomst begint met een (met beeldmateriaal afgewisselde) inleiding over de periode uit de geschiedenis die aan de beurt is. Na een pauze bespreken we de genoemde bronteksten uit die periode. De teksten worden tevoren toegestuurd (zo’n 15 pagina’s totaal per keer).

Als je geïnteresseerd bent en je aanmeldt via tera@ar-voorwinden.nl krijg je van tevoren teksten toegestuurd. Ook voor meer info: bel of mail gerust (0651626184).
 
terug