Wijkbijbelkring Montfoort

Er is ook een wijkbijbelkring in Montfoort. Tweewekelijks is er een avond bij één van de deelnemers thuis. De avonden worden beurtelings door de kringleden zelf voorbereid en ingeleid. De startavond is D.V. op dinsdag 1 oktober bij Ruud en Wilma Wesselink (Bovenkerkweg 29).

Dit seizoen willen we het bijbelboek Hosea gaan behandelen. Hierbij gebruiken we het boekje ‘Hosea / Profeet van de liefde van God’ van Ds. J. Westerink.

In Lied 167 uit de bundel ‘Opwekking’ komt tot uitdrukking wat we als kring proberen te doen: Samen bidden, samen zoeken / Naar het plan van onze Heer / Samen zingen en getuigen / Samen leven tot zijn eer.

Naast samen bidden, zoeken en zingen is ook onderlinge verbondenheid een belangrijke pijler van onze kring. Interesse? Je bent van harte welkom op de startavond.

Wanneer je vragen hebt dan kun je mailen of bellen naar Ruud Wesselink (wilma.ruud@kpnplanet.nl / 0348-498090)
terug