Volwassenen

Voor deze doelgroep worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:

Bezoek nieuw ingekomen gemeenteleden - Nieuw ingekomen leden van de gemeente ontvangen bezoek van de evangelisatiecommissie. Zij overhandigt namens de gemeente een welkomstpakket en nieuw ingekomenen wordt gewezen op informatie over de gemeente op de website. Nieuw ingekomen gemeenteleden worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan een kring. De wijkouderling ontvangt een kort verslag van het contact. Daarin wordt ook gemeld of er vervolgbezoek (huisbezoek) kan volgen.

- De Alpha-cursus - is een kennismakingscursus over het christelijk geloof en biedt deelnemers gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op vragen van hun leven. De Alpha-cursus duurt tien avonden en een zaterdag.
Voor jongeren is er de Alpha - Youth. Dit is een cursus die jongeren helpt antwoorden te vinden op de kernvragen van het christelijk geloof. De Alpha - Youth duurt 10 avonden en is bedoeld voor jongeren van 16 jaar en ouder.
Alphacursussen richten zich op mensen die:

  • meer willen weten van het christelijk geloof, maar er niet mee zijn opgegroeid

  • die met het christelijk geloof zijn opgegroeid en die de basis ervan nog eens onder de loep willen nemen.

  • die pas christen zijn geworden die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

Het is alweer enkele jaren geleden dat binnen Linschoten een Alpha-cursus is georganiseerd. In de komende beleidsperiode is de EC voornemend, al dan niet in samenwerking met de protestantse gemeente, dit opnieuw aan te bieden.

- Toerusting – Vanuit de doelstelling om de gemeente te ondersteunen in hun missionaire roeping is de EC voornemend om middels gemeenteavonden of cursussen de gemeente toe te rusten. De EC zal hierbij gebruik maken van materiaal en diensten van de IZB.

terug