Samenstelling evangelisatiecommissie

De Evangelisatie commissie bestaat uit:

 
mw. H. (Henriëtte) Bosse
- wijk 1 - 
 
dhr. J. (John) Bakker
- wijk 2 - penningmeester
 
dhr. A.J. (Aart-Jan) Rietveld 
- wijk 3 - 
 
dhr. E. (Eric) Bakker
- wijk 4 -
 
mw. T. (Tirza) Vreeken
- wijk 5 -
 
dhr. H. (Harrie) in 't Veld, Schagen 2
- voorzitter - contactpersoon vanuit kerkenraad
tel. 433750
 

 

terug