Actiepagina SintJansProject


De kerkenraad heeft in 2019 ingestemd met de hoofdlijnen van het SintJansProject: een overkoepelend plan voor het -in samenhang- oplossen van 3 urgente opgaven op kerkrentmeesterlijk gebied. Dit betreft:
 
  1. Uitbreiding begraafplaats
  2. Bouw kleinere, duurzame pastorie
  3. Renovatie en verduurzaming van verenigingsgebouw De Wingerd (incl. realisatie 24-uurs rouwkamer)

Alle benodigde vergunningen voor de verschillende deelprojecten zijn inmiddels verleend.

Daarnaast worden vanuit de SintJansCommissie verschillende acties georganiseerd, waaronder interne en externe fondswerving.  

 
terug