De SintJansCommissie


De uitvoering van de verschillende deelprojecten is door de kerkenraad gemandateerd aan het college van kerkrentmeesters. Het college wordt bijgestaan de SintJansCommissie, waarin naast het college ook ter zake deskundig gemeenteleden zitten. De SintJansCommisie heeft als taak het bepalen van de uitgangspunten, het voorbereiden van besluiten, sturing van het proces en het beoordelen van tussentijdse resultaten.

De SintJansCommissie bestaat uit zeven werkgroepen:
  • Werkgroep Bouw
  • Werkgroep Installaties
  • Werkgroep Inrichting
  • Werkgroep Fondswerving/Acties
  • Werkgroep Communicatie
  • Werkgroep tijdelijke huisvesting
  • Werkgroep vrijwilligerscoordinatie
Maandelijks wordt de kerkenraad over de voortgang gerapporteerd.


terug