Deurcollecte 2017

Met de zendingscommissie hebben we onderstaand project uitgekozen om in 2017 voor te gaan sparen. We willen hiervoor de deurcollectes van 2017 gebruiken. De data van de deurcollecte 2017 vinden plaats op de laatste zondag van de even maand.

Mexico: Opvangcentrum voor verslaafden

Met hulp van de GZB is in 2009 in het zuiden van Mexico een christelijk afkickcentrum opgericht: Centro Shalom. In zes jaar tijd zijn hier meer dan 400 mannen afgekickt van hun verslaving en hebben zij een nieuwe kans gekregen. 

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma’s op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden is aan alcohol gerelateerd.

Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico.
De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op bijbelse principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Centro Shalom is een plek van Hoop!

Jimmy: “Ik kom uit een gezin met veel huiselijk geweld. Mijn vader sloeg mijn moeder en ons. Ik was een lastig kind en moest op mijn zesde werken om geld te verdienen voor het gezin. Vanaf mijn 13de rookte ik wiet en begon ik te drinken, later kwam daar crack en cocaïne bij. Ik ben via via bij Centro Shalom gekomen. Mijn familie is blij dat ik hier zit en heeft hoop dat ik clean wordt. Het moeilijkste aan het afkickproces vond ik de pastorale gesprekken, waarin ik alles moest vertellen wat er in mijn leven gebeurd is. Ik hield altijd alles voor mijzelf en nu moet ik dat ineens gaan delen. Ik merk hier dat Gods liefde spreekt, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Dat is een totaal andere ervaring dan de wereld waarin ik eerst in leefde.”
 
Vanuit de GZB zijn Machiel en Erika Kommers bij het centrum betrokken: “Door het werk in Centro Shalom krijg je meer begrip voor deze mensen en waarom ze bepaalde verkeerde keuzes hebben gemaakt. We zien hier ook meer van de gebrokenheid van de schepping. Dit komt niet alleen door ons werk, maar ook door de grote kloof tussen arm en rijk in Mexico.

Centro Shalom zorgt in eerste instantie ervoor dat mensen afkicken, maar daarnaast geven ze voorlichting en zorgen ervoor dat de kerken omzien naar deze mensen. Het mooie aan Centro Shalom is dat ze goede verslavingszorg geven, ze passen wetenschappelijke kennis toe op een christelijke basis.”

Met uw bijdrage aan Centro Shalom kunt u voor veel verslaafden en hun families een groot verschil maken. Zij krijgen een nieuwe kans in hun leven. Ook komen zij in het centrum (opnieuw) in aanraking met het evangelie. Helpt u mee? Om een verslaafde een maand lang op de te vangen is € 500 nodig.

 

terug