Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Kerkproeverij 2018 Kerkproeverij 2018
Kerkproeverij 
 Op zondag 16 september 2018 was de landelijke actie ‘Kerkproeverij’. Ook wij deden hieraan mee als Hervormde Gemeente Linschoten. We mochten mensen uitnodigen om met ons mee te gaan naar de kerk. Op onze uitnodigingskaart stond de volgende tekst;

“Ga je mee? Op zondag 16 september ben je in het bijzonder welkom in onze kerk. In onze kerk horen we over God, de God van de liefde, Hij houdt van jou en mij. We zingen liederen, bidden met elkaar, lezen en leren uit de Bijbel. We ontdekken dat Jezus, de zoon van God, naar de aarde kwam voor jou en mij. Jezus brengt verlossing en vrijheid. Ga je mee?”
 
Natuurlijk is een ieder op alle zondagen in het jaar van harte welkom in onze kerk. Met behulp van deze Kerkproeverij-zondag willen we de gemeenteleden extra stimuleren om mensen uit te nodigen. Vele uitnodigingen zijn uitgegaan. Op de dag zelf mochten we enkele gasten verwelkomen. Dat was natuurlijk heel gaaf om te zien. Maar net zo mooi waren de geloofsgesprekjes die plaatsvonden op het moment van uitnodigen. We kijken er met dankbaarheid op terug. God werkt op zijn manier!
 
Wil u ook uw ervaring met ons delen? Mail die dan naar of    
 
Taken en werkwijze evangelisatiecommissie

Taken en werkwijze evangelisatiecommissie

Als gemeente van Christus mogen wij, het aan ons gegeven Evangelie, doorgeven en voorleven aan de mensen om ons heen en wereldwijd in woord en daad. De grondslag daarvan vinden we in de opdracht zoals Christus ons geeft in het evangelie van Markus: “Gaat heen, in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”( 16 : 15) en “Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (5:16). Deze opdracht geldt niet alleen de evangelisatie commissie maar ieder die lid is van de gemeente van Jezus Christus.

De commissie is als volgt samengesteld:

 
A.C. (Arjen) van der Ree, Oostwijk 7
- contactpersoon kerkenraad -
tel. 433533
 

Vacature
 
tel.
Dhr. G. (Gerwin) van der Linden tel.
Dhr. F. (Florus) Vroege tel.
mw. C (Catharina) Nieuwenhuizen, Maarschalklaan 11, Montfoort
- Voorzitter -
tel 473289
Dhr. J. (John) Bakker tel.
mw I. (Ina) van Ballegooijen, Akkermunt 12 tel. 469244
Dhr P (Peter) Elenbaas, Hof van Voorvliet 39 tel. 422160

 

 
Week van het Gebed

Week van het Gebed
Week van het Gebed
 
Van 21-28 januari 2018 was de Week van het Gebed. Door het hele land kwamen christenen bij een om te bidden voor 'Recht in de Wereld'. Het gebed is krachtig, en zeker ook het gezamenlijk gebed!
Ook in Linschoten waren er 2 gebedsbijeenkomsten in deze Week van Gebed, georganiseerd door de Evangalisatiecommissie, in samenwerking met de Protestante Gemeente Linschoten.


De avond duurde een uurtje. Er was een Bijbeloverdenking a.d.h.v. een boekje, we zongen liederen met elkaar, en we deden een kringgebed. Vanuit het boekje warden gebedspunten ingebracht, maar er was ook voldoende ruimte voor een ieder zijn/haar gebedspunten.
 
www.weekvangebed.nl
 
Uw rechterhand, HEER, ontzagwekkend in kracht (Exodus 15:6a)
 
 
 
Tentdagen

Tentdagen

De Tentdagen; een begrip in Linschoten. Deze drie dagen van spel, zingen, knustelen, bouwen en luisteren naar Bijbelverhalen, worden ieder jaar georganiseerd door een team van enthousiaste mensen, onder verantwoordelijkheid van de Evangelisatiecommissie. Van woensdag t/m vrijdag in de voorlaatste week van de zomervakantie staat de tent open voor kinderen van 4-12 jaar. ‘s Avonds is er een programma voor tieners. Daarnaast is er voor de jongeren van 12-16 jaar, een driedaags kamp, in 2018 is dit van 19 oktober - 23 oktober.
Al deze activiteiten worden ontplooid om kinderen, jongeren en ouderen in aanraking te brengen met het Evangelie.

 

Klik hier voor meer informatie over de tentdagen.

 
 
 

Inloggen


 

Uitgave collectemunten
datum en tijdstip 02-09-2019 om 20:30
meer details

Inzamelmoment NZM
datum en tijdstip 07-09-2019 om 09:30
meer details

NaZomerMarkt 2019
datum en tijdstip 14-09-2019 om 10:00
meer details

 
Kleurplaat VBW
 
 
Kerkklanken juli-sept 2019
 
Klik hier voor de kleurplaat
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.