Gemeente Bijbelkring

Op de Gemeente Bijbelkring behandelen we met elkaar een Bijbelboek. We proberen erachter te komen wat er staat, wat dat toen betekende en hoe we dat kunnen vertalen naar onze persoonlijke situatie. 

Dit seizoen bespreken we het Johannes evangelie. Dit jaar worden we daarbij begeleid door Age Romkes, met behulp van zijn boekje ‘Ontdek Johannes’. 

We komen eens per 3 weken bij elkaar in de Wingerd. Voor 2024 zijn nog de volgende dinsdagavonden gepland (van 19.45 u tot 21.30 uur): 30/1, 20/2, 12/3, 2/4.

Voor informatie: Harrie in 't Veld, 0348-433750, fam.intveld@hetnet.nl.

terug