Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Huisbezoek Huisbezoek

Het doel van huisbezoek is: vrucht zoeken op de prediking, het peilen van het geestelijk welzijn van de gemeente. Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting waarin plaats is voor hartelijke belangstelling en meeleven met de persoonlijke en gezinsomstandigheden. Kenmerk van het huisbezoek is daarbij, dat het gaat om de toespitsing op het leven met de HEERE, het persoonlijk geloofsleven en het meeleven binnen de gemeente, de uitwerking van de prediking en de sacramenten en de huisgodsdienst (de Bijbel lezen en gebed). Schriftlezing en gebed behoren tot de wezenlijke onderdelen van het huisbezoek.

Uitgangspunt voor het huisbezoek is dat alle geregistreerde leden elke 2 jaar worden bezocht.

Een bezoek wordt door 2 personen gebracht, doorgaans een vast koppel van wijkouderling en bezoekbroeder. Een alleenstaande wordt bezocht door de wijkouderling (alleen). De wijkouderling maakt zelf de afspraken voor de bezoeken. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld en gestimuleerd. Regelmatig verslag van algemene bevindingen uit huisbezoeken in het consistorieoverleg is van belang, mede met het oog op de Woordverkondiging. Daarnaast is signalering aan de predikant en zo nodig de kerkenraad van belang bij gebleken bijzondere pastorale en/of diaconale nood.  

terug
 
 
 

Inloggen


 

Vrouwenkring Rivka
datum en tijdstip 12-11-2019 om 20:00
meer details

De Christenvrouw
datum en tijdstip 13-11-2019 om 19:45
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 13-11-2019 om 19:45
meer details

Meisjesclub Mirjam I
datum en tijdstip 14-11-2019 om 18:45
meer details

 
Kerkklanken nov- dec 2019

 
 
Stroopwafelactie Worldservants

 
Diaconaal Project 2020

 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.