Intro Hart & Handen

Hart en handen

Hart en Handen heeft als doel mensen praktisch te ondersteunen die dit tijdelijk nodig hebben, om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van een persoon of gezin.

Voor wie is de hulp?

• Voor hen die tijdelijk hulp nodig hebben ter ondersteuning in de dagelijkse zorg
• Voor hen waarbij hulp niet door directe familie kan worden geboden of niet afdoende is.
• Voor zowel gemeenteleden als niet gemeenteleden.
• Voor jong en oud.


De vrijwilliger

Ieder gemeentelid of medechristen die graag op een praktische manier zich voor een ander wil inzetten kan vrijwilliger worden.
Vrijwilligers, met zijn of haar eigen gaven, stellen een stukje van hun tijd en vaardigheden beschikbaar voor iemand die iets op dat moment niet kan.

Te denken valt aan:
- Koken
- Licht huishoudelijk werk
- Boodschappen doen
- Ziekenhuisbezoek
- Autodienst
- Strijken
- Hond uitlaten
- Oppasfunctie

Zonder vrijwilligers kan dit werk niet gedaan worden. Spreekt het u/jij aan om hieraan mee te doen, dan kunt u/jij zich aanmelden als vrijwilliger.

Hulpvragen en aanmelding als vrijwilliger kunt u/jij richten aan: hartenhanden3461@gmail.com

Of u kunt contact opnemen met:

Lisette Joosse, Laan van Overvliet 8, Tel. 420519
Anneke in ’t Veld, Schagen 2, Tel. 433750

 

terug