14 nov 2011

Intro Psycho-Pastoraal Team

Binnen onze gemeente zijn enkele gemeenteleden die zich in willen en kunnen zetten in psycho-pastorale zorg. Zij hebben hiervoor een psycho-pastorale opleiding gevolgd en zijn beschikbaar om gemeenteleden te begeleiden bij psychische, relationele of geestelijke problematiek in situaties waar om verschillende redenen door predikant en/of ouderling onvoldoende begeleiding kan worden geboden. Zij verlenen dus bijstand in pastoraat onder verantwoordelijkheid van predikant en kerkenraad en onder strikte geheimhouding.

Namen en adressen worden in overleg met betrokkenen doorgegeven via predikant of ouderlingen. U kunt natuurlijk ook altijd zelf rechtstreeks contact opnemen. Dit geldt voor zowel volwassenen als jongeren.

Wij willen ons graag inzetten in de gemeente om mensen een luisterend oor te bieden en te bemoedigen. Dit in afhankelijkheid van God, onze Vader en in vertrouwen dat Hij zal geven wat nodig is.

Voor meer informatie, aarzel niet en neem contact op met onderstaande contactpersonen van het PPT team.
Arie Kool (06-51812507),
Corine van der Vaart (06-54934156)
Gerwin van der Vaart (06- 54934156)
Marike de Vries (06-51828166)
Hannie de With (06-10803740)

Contactpersoon kerkenraad (coördinator PPT): Justin de Jong (06-46280720).
Of mailen: PPT@Hervormdlinschoten.nl
terug