Jeugd en jongeren


Voor deze specifieke doelgroep worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:

- Tentdagen - Doelgroep zijn de rand- en buitenkerkelijke kinderen van 4-12 jaar. Ook hier is het doel om kinderen op een laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met het Evangelie. Daarnaast zijn de tentdagen samenbindend voor onze eigen gemeente en kunnen we iets van het ‘gemeente-zijn’ uitstralen in ons dorp. De tentdagen vinden plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus. Alle onderdelen zoals zingen, een verhaal vertellen, spelletjes, samen eten en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven. De tentdagen worden jaarlijks gehouden in de voorlaatste week van de zomervakantie van woensdag t/m vrijdag. Op zondagmorgen is er een afsluitende evangelisatiedienst in de kerk. Voor de tentdagen wordt gebruik gemaakt van toerustend materiaal van de HGJB.

Tienerkamp - Doelgroep zijn de eigen tieners in de leeftijd van 12-15 jaar met de nadrukkelijke wens dat zij ook rand- en buitenkerkelijke vrienden of vriendinnen hiervoor uitnodigen. Het doel is om tieners op een laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met het Evangelie. Tieners uit de eigen gemeente zijn welkom, maar worden wel gevraagd een vriend of vriendin uit de doelgroep mee te nemen. Het tienerkamp wordt jaarlijks gehouden, in aansluiting op de tentdagen.

Aansluiting kerk en school - Jaarlijks ondersteunt de evangelisatiecommissie in samenwerking met de Protestantse Gemeente, de lokale christelijke basisschool middels het aanreiken van materiaal in de week van gebed. Ook een rondleiding/puzzeltocht in de kerk behoort tot de activiteiten. In dit kader zou ook bid- en dankdag meer aandacht kunnen krijgen op de scholen. De EC is voornemend in deze beleidsperiode hierover na te denken.

- Verbinding met Jeugdraad - Het is belangrijk dat er verbinding is tussen de jeugdraad en de evangelisatiecommissie, zodat ook randkerkelijke kinderen uitgenodigd worden voor het jeugdwerk.

terug