Jeugd & leren

De leerroute binnen de gemeente start vanaf ca. 3 jarige leeftijd en loopt door tot het moment van geloofsbelijdenis. We onderscheiden daarin de volgende fasen:
 

De jongeren van onze gemeente ontvangen na de geboorte het teken van de heilige doop. God gaat een verbond met hen aan. De ouders/het gezin zijn als eerste verantwoordelijk om hun kinderen vanuit dit verbond op te voeden. Dat kan op allerlei manieren. Heel eenvoudig door hun eigen geloof voor te leven, maar ook heel concreet door heel vroeg al actief met hun kinderen bezig te zijn met Bijbellezen, bidden, zingen, enz. Geloofsopvoeding thuis is van levensbelang voor kinderen en voor de gemeente. De leidinggevenden van het jeugdwerk mogen daarnaast helpen om de doop te beantwoorden. Tenslotte hebben we ook als gemeente de verantwoordelijkheid voor onze jongeren om hen vanuit het verbond voor te leven. Door gebruik te maken van het materiaal van de HGJB wordt er naar gestreefd een rode draad/thema te hebben in de verschillende groepen.

Bovenbouw crèche

Doelgroep zijn de 3-4 jarigen, waar bijbellessen (eenvoudige bijbelvertellingen) worden gegeven en kinderliederen worden gezongen om jonge kinderen te laten ontdekken Wie God is en de liefde van Jezus. Daarnaast worden ingroeilessen gegeven, die bedoeld zijn om jonge kinderen de opstap te laten maken naar de kerkdienst.  Het crèchteteam maakt gebruik van de HGJB-methode ‘Opstap’.
 
Tijd               :      Zondagmorgen tijdens kerkdienst (wekelijks)
Coördinatie  :      Caroline Binnendijk en Alida van Setten

Zondagsschool

Wat doen wij allemaal?
Tijdens het zondagsschooluur wordt er uit de Bijbel verteld, een nieuwe psalm geleerd, een puzzel of een spel gedaan en door de kleinsten een kleurplaat gekleurd. Alle kinderen ontvangen een verwerkingsboekje. In dit boekje vind je voor iedere week een nieuwe opdracht, puzzel, lied en een samenvatting van het vertelde verhaal. Want "wie niet leert, verliest".

Wie zijn er welkom?
Iedereen tussen de 4 en 12 jaar is van harte welkom. Er zijn 3 groepen.
Als je in groep 1, 2 of 3 zit, dan kom je in klas 1 bij juf Gerrinda en juf Annemarie.
Zit je in groep 4, 5 of 6 dan kom je in klas 2 bij juf Marleen, juf Mirthe en juf Annelot.
Zit je in groep 7 of 8, dan kom je in klas 3 bij juf Annerieke, meester Roeland en meester André.

Waar is het?
De zondagsschool wordt gehouden in de Wingerd, dat is het gebouw naast de kerk. Het is iedere zondag van 14.30-15.30 uur.

Daar wil ik meer van weten!
Fijn! Kom gewoon eens een keertje kijken. En neem je broertje of zusje, vriendje of vriendinnetje, neefje of nichtje gewoon mee. Ook die zijn van harte welkom. Hopelijk tot ziens op de zondagsschool!

Zondagsschool | Basiscatechese

Doelgroep zijn de kinderen van de basisschool (groep 7 en 8). In deze leeftijdsgroep liggen grote kansen om te leren doordat hoofd en hart voor een kind nog dicht bij elkaar liggen (eenheid van leven).
De kindercatechese is gericht op de basisbeginselen van het geloof: het leren van de Bijbelboeken, het Onze Vader, de namen van de discipelen, de volgorde van de scheppingsdagen, de sacramenten, de christelijke feestdagen, etc. De kindercatechese wordt verzorgd door de Zondagsschool, waarbij gebruik gemaakt wordt van de HGJB-methode ‘On-Track’.
 
Tijd:       Zondag 14.30 - 15.30 uur (wekelijks vanaf 29-09)

Leiding:

 
Groep 7+8:  juf Annerieke, meester Roeland en meester André.

               
 

Tienercatechese

Waar de kindercatechese is gericht op kennisoverdracht, is de catechese voor tieners  van 12-15 jaar (groep 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) gericht op het relationele aspect van het leren. Het is van groot belang dat de Heidelbergse Catechismus steeds weer “voorbij komt”, zodat de inhoud (in ieder geval de grote lijnen) steeds meer eigen wordt gemaakt. Dit geeft het eigen geloof belijning, vastheid, vorm en diepte. Het is ook van groot belang vanwege allerlei geloofsvoorstellingen, die op onze jongeren af komen. Voor de tienercatechese wordt gebruik gemaakt van de HGJB-methode ‘Follow Me’.

Tijd:        Maandag 19.00 – 19.45 uur (wekelijks)

 
Catecheseteam: Johan van Eijsden, Ernst-Jan Langerak, Rick Smaling,  Klarinda Vroege.

Jongerencatechese

De jongerencatechese voor jongeren van 16 t/m 18 jaar richt zich meer op het discipelschap, het volgen van Jezus. Voor de jongerencatechese wordt gebruik gemaakt van de HGJB-methode ‘Follow Me Next’.
 
Tijd:  Maandag 20.30 – 21.30 uur (wekelijks vanaf 23-09)

 
Catecheseteam: Johan van Eijsden, Sjaak van der Mel, Tera Voorwinden en Corine van der Vaart.

19+ catechese

Voor degenen die drie jaar Follow Me Next hebben gevolgd en nog geen belijdenis willen gaan doen of daar nog over na denken, is er weer eens per maand de 19+ catechese. We starten op zondag 6 oktober 2019 om 20.15 uur. Het is ook mogelijk om zowel belijdenis- als 19+ catechese te volgen. We zien weer uit naar mooie avonden met onze ‘oudere’ jongeren.
 
Tijd: Zondagavond (maandelijks) om 20.15 uur
Plaats: Wisselt
Catecheseteam: Justin de Jong, Juriën Stam en Henk van der Ree
              

Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechisatie is een voorbereiding op het doen van geloofsbelijdenis. Belijdenis doen is niet afhankelijk van een bepaalde leeftijd. Sommigen willen dat al in de tienerjaren en anderen doen het op latere leeftijd. Nadat je deze catechese gevolgd hebt ben je niet verplicht om belijdenis te doen. Die stap doe je niet automatisch. Je hebt nagedacht, je doet het weloverwogen.
 
Belijdenis van het geloof doen is een vorm van kleur bekennen. We kunnen tegenover God niet neutraal blijven. Hij wil een relatie met je opbouwen. Tijdens de belijdeniscatechisatie verdiepen we ons in wat we geloven, het belang van de christelijke gemeente waar je deel vanuit mag maken en de relatie tussen belijdenis doen en het voeren van het heilig avondmaal.
 
Het afleggen van geloofsbelijdenis houdt in:
  • een be-amen van de Heilige Schrift als het Woord van God;
  • een instemmen met de belijdenis van de kerk.
  • een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal;
  • een uitspreken van de wil om mee te werken aan de opbouw van de gemeente.
 
Mocht je willen aansluiten neem dan even contact op met de wijk- of jeugdouderling.