Jeugdpastoraat

In de beleidsperiode 2018 is het fundament gelegd voor het jeugdpastoraat. Daarbij maken we gebruik van het inrichtingsmodel van de HGJB. Dit is een piramide waarvan de basis stevig moet staan, wil je daarop door kunnen bouwen. We hebben gekeken naar wat er op de verschillende lagen al gedaan wordt en waar dat uitgebouwd kan worden en/of meer structuur kan krijgen.

Doelstellingen van het jeugdpastoraat zijn:
  • Plaats voor persoonlijk gesprek met jongere
  • Toerusting van het persoonlijk geloof
  • Jongeren, voor zo ver dat mogelijk is, bij Christus brengen
  • Pastorale plek voor elke situatie
terug