Jongeren Bijbelkring

Onze kring heet de 'Jongerenkring'. In de praktijk zijn wij een beetje ouder geworden en bevindt de leeftijd van onze kringleden zich in de tweede helft van de 20 tot begin 40.

We zijn een diverse groep en komen elke twee weken bij elkaar om bijbelstudie te doen, met elkaar te zingen en te bidden. We proberen daar omheen regelmatig ook bezig te blijven met thema's door 'opdrachten' voor tussen de studies door. De kring vindt bij een van de kringleden thuis plaats en wordt door de verschillende leden voorbereid aan de hand van een boekje. Verder leven we mee met elkaars 'wel en wee' en dat maakt het tot een leuke en op elkaar betrokken groep.

Nieuwe mensen zijn van harte welkom, dus voel je uitgenodigd om contact op te nemen! Pauline & Aart-Jan Plaisier, aartjanplaisier@hotmail.com of 06-52697558
terug