Kerkelijk centrum "De Wingerd"

Dit voormalige schoolgebouw fungeert sinds de verbouwing in 1975 en de renovatie in 1997 als een voor vele doeleinden geschikt kerkelijk centrum. In het gebouw bevinden zich o.a. de consistoriekamer, een grote zaal, verschillende vergaderkamers. In de loop van de jaren is “de Wingerd“ een centrum geworden van allerlei activiteiten, zoals catechisaties, verenigingswerk, jeugdwerk, begrafenissen, vergaderingen, familiebijeenkomsten, gemeente-avonden en diverse andere bijeenkomsten.
Na de paasdagen is de Wingerd door vele gemeenteleden gedemonteerd. Op dit moment is de aannemer begonnen aan de renovatie.

Met dankbaarheid vermelden we dat vele gemeenteleden zich hiervoor als vrijwilliger inzetten.

De coördinatie van huisvesting (ivm renovatie de Wingerd) is in handen van de werkgroep huisvesting vanuit de SintJans commissie:
wghuisvesting@hervormdlinschoten.nl

De coördinatie van begrafenissen is in handen van:
Mevr. R. (Riette) Zuijderduijn, tel. 06-42208204

De coördinatie koffie drinken na de dienst is in handen van:
Mevr. M. (Mieke) de Wit, tel 06-20492953

Sleutels zijn in beheer bij de werkgroep huisvesting vanuit de SintJans commmissie
wghuisvesting@hervormdlinschoten.nl

terug