Kring Ontdekkend Bijbellezen

Dit jaar willen we een kring starten met een wat andere insteek. Een oud-docent van de CHE, Age Romkes, wil een jaar met ons meelopen om samen het Bijbelboek Mattheüs te lezen. Naast het beter leren kennen van dit Bijbelboek heeft de kring ook als doel om je het ontdekkend Bijbellezen eigen te maken. Age heeft zich door de jaren heen verdiept in deze bijbelstudiemethode.

Ontdekkend Bijbellezen helpt je om de Bijbel aandachtig en nauwkeurig te lezen. Je onderzoekt de tekst zo onbevangen mogelijk: door te observeren, te interpreteren en toe te passen. Zo ontdek je wat God door Zijn Woord tot je wil zeggen.

De kring zal eens per twee weken bij elkaar komen op donderdagavond. Er is ruimte voor zo´n tien deelnemers.

De startavond is D.V. donderdag 22 september bij Ruud en Wilma Wesselink. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Ruud Wesselink (wilma.ruud@kpnplanet.nl / 0348-498090).
terug