Kringcommissie

Het kringwerk binnen onze Gemeente wordt, namens de Kerkenraad, gecoördineerd door een Kringcommissie.

De Kringcommissie werkt vanuit vier hoofddoelen:

  1. afstemmen thema's
  2. kadervorming
  3. evaluatie
  4. klankbordfunctie voor de kringen

 

De kringcommissie is als volgt samengesteld:

Ds. B.M. van den Bosch, Rieneke Langenberg, Tera Voorwinden en Ruud Wesselink.
Contact: rienekebaaijens@hotmail.com; 06-57274049

terug