Oud Papier Aktie Linschoten (OPA)

Klik op de link voor de actuele ophaaldata

Investeren in je Geloofsleven

Jaarlijks volgen ca. 250 studenten een opleiding aan de Evangelische Hogeschool (EH). Zij kiezen ervoor om in zichzelf en hun geloofsleven te investeren.

Het onderwijs op de EH is gericht op toerusting van jongeren zodat zij als christen in de maatschappij en studie staan. Wij vinden het geweldig dat onze studenten verschil willen maken.

Bijgevoegd de link voor foto’s en filmpjes .

http://www.eh.nl/steun-ons/informatiepagina

De Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

-Een christelijke leefgemeenschap

-Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders

-Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte

-Advies m.b.t. nazorg

-Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente


www.pdcdeherberg.nl

Bright FM Kids

Doelgroep:
Kinderen en God staan centraal
Het radiostation heeft als doel kinderen te laten zien hoe mooi ze zijn en hoe God over hen denkt.
Dit doen wij door middel van o.a. positieve muziek, kleurplaten en video’s.
 

http://www.brightfmkids.nl/

ROJ

Het Regionaal Open Jeugdwerk draagt de naam ROJ. Het ROJ staat voor de regio Woerden: Harmelen, Kamerik, Linschoten, Oudewater, Vinkeveen, Wilnis, Woerden, IJsselstein en Zegveld.

Het ROJ is opgericht in juli 1994.

Het doel van het ROJ is werkzaam te zijn in het belang van de 16+ jongeren, van de bij het ROJ aangesloten Hervormde Gemeenten. Het ROJ wil een plaats zijn voor ontmoeting, ontspanning en gesprek, om zo onze jongeren in contact te houden met het Evangelie en de kerk. Ook wil het de onderlinge band tussen jongeren uit de verschillende deelnemende gemeenten bevorderen.

 

GZB

Sinds 1901 houdt de GZB zich bezig met zendingswerk buiten Nederland. Hierbij is de opdracht van Christus in Mattheüs 28:19 het uitgangspunt: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…” Mensen bereiken met het Evangelie, dat is ons verlangen. Zodat mensen wereldwijd gaan leven zoals God bedoelt. Deel je dit verlangen? Doe mee door te bidden, mee te leven en te geven..

Gereformeerde Bond

De Gereformeerde Bond is een vereniging binnen de Protestantse Kerk die deze kerk wil herinneren aan haar eigen belijdenis en aan de noodzaak te leven uit de inhoud van deze belijdenis. Zij is vanouds een stroming binnende Nederlandse Hervormde Kerk.
Zij vinden de drie formulieren van enigheid geen documenten uit een ver verleden, maar levend bezit voor de kerk van onze dagen. De Gereformeerde Bond wil de kerk en de gemeenten vanuit deze verbondenheid met de belijdenis dienen.

Overzicht sites Hervormde Gemeenten

Klik hier voor een overzicht van de sites van Hervormde Gemeenten.