Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Overige activiteiten Overige activiteiten

- Kerst- en Paasecho – jaarlijks organiseert de EC het verspreiden van de Kerst- en Paasecho. Veelal wordt gemeenteleden gevraagd de verspreiding aan buren en bekenden invulling te geven.

- Openstelling kerk – De kerk wordt opengesteld op Open Monumentendag. Dit valt samen met de nazomermarkt. Ook gedurende de zomermaanden is openstelling, eventueel met lunchconcerten, een manier om de spreekwoordelijke drempel te verlagen en ook gemeente te zijn voor het dorp.

- Kerkproeverij – Middels een speciale dienst in het jaar proberen we de gemeente te activeren om buren, kennissen, collega’s of familie, die het contact met de kerk zijn kwijtgeraakt of nooit hebben gekend, eens mee te vragen naar de kerk. Indien mogelijk valt dit samen met de landelijke actie.

- Gebedsweek – Jaarlijks wordt landelijk de week van gebed georganiseerd. Als EC werken we hier samen met de Protestantse Gemeente. Gedurende de week worden gebedsmomenten georganiseerd. Daarnaast faciliteren we de christelijke basisschool met materiaal in deze week.

De evangelisatiecommissie zoekt voortdurend naar mogelijke nieuwe activiteiten. Zo wil zij altijd weer vindingrijk zijn om rand- en buitenkerkelijken in contact te brengen met het evangelie. Ieder mens is door God uniek geschapen en heeft soms ook zijn unieke benaderingswijze nodig. Gezien de huidige activiteiten zal het beleid in de komende periode met name zijn gericht op continuering van de bestaande activiteiten en op mogelijke uitbreiding. Daarbij blijft de evangelisatiecommissie er alert op of er aansluiting is bij de verschillende ‘doelgroepen’ en deze ook echt worden bereikt.

terug
 
 
 

Inloggen


 
Kerkklanken juli-aug-half sept 2022

 
Taartenactie SintJansProject

 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2021

 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.