Pastoraal medewerker

Gezien de omvang van het pastorale werk in de gemeente hebben kerkenraad en college van kerkrentmeesters een pastoraal medewerker aangesteld voor 8 uur per week. Vanaf 1 septemer 2017 is dat:

Mw Lenny Oosterom, Twijnen 13, Oudewater.
Email: lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl
06-46491470

De pastoraal medewerker is werkzaam op de terreinen van:
- jeugdpastoraat
- ouderenpastoraat
- catechese

terug