Samenstelling

De kerkenraad bestaat uit de predikant, 11 ouderlingen (waarvan 2 ouderlingen-kerkrentmeester) en 4 diakenen.


- predikantsplaats is vacant - 
 
Oud. D.G. (Dirk) Zuijderduijn
De Jongstraat 3
- scriba -
06-14 656576
Oud. M. (Marco) van der Veen
Lomondmeer 6, Woerden 
- ouderling-kerkrentmeester (voorzitter) -
 
Oud. C. (Corne) Oppelaar
Raadhuisstraat 6
- ouderling-kerkrentmeester (Secretaris) -
(0348) 416445
Oud. H.M. (Harry) Verweij, Dorpstraat 25
- wijkouderling -
(0348) 434390
Oud. J.R. (Justin) de Jong
Korte Linschoten WZ 22
- wijkouderling -
(0348) 480618
Oud. J.W. (Jan-Willem) Beumer
Dorpstraat 20
- jeugdouderling -
 
Oud. P.C. (Pieter) Maaijen  
Blokland 125, Montfoort
- wijkouderling
 
Oud. J.A. (Harold) Langenberg
Heulestein, Montfoort
- wijkouderling - 
(0348) 468673
Oud. C. (Cees) Joosse
Laan van Overvliet 8
- wijkouderling - 
06-41172479
Oud. A.R. (René) Voorwinden
Julianalaan 18, Montfoort
- ouderenpastoraat -
(0348) 481514
Oud. H.A. (Harrie) in 't Veld
Schagen 2
- voorzitter kerkenraad - contactpersoon evangelisatie -
(0348) 433750
Diaken H. (Hans) van Ballegooijen
Schansbos 19
- diaken - financiële administratie diakonie -
(0348) 422456
Diaken H.W. (Wim) van Setten
Den Engh 3
- voorzitter diaconie - 
(0348) 448442
Diaken W.J. (Hans) van Butselaar
Molentocht 10
-diaken - contactpersoon zendingscommissie-
(0348) 433890
Diaken T.F. (Theo) van Vliet
De Bleek 19, Montfoort
- jeugddiaken -
(0348) 471105
 
De ouderlingen en diakenen worden gekozen door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente op voordracht van de kerkenraad. De gemeente krijgt vooraf de gelegenheid om aanbevelingen bij de kerkenraad in te dienen.
 
terug