Samenstelling

 Het College van Kerkrentmeesters is als volgt samengesteld:

Dhr. M. (Marco) van de Veen, Lomondmeer 6  (Woerden)  - voorzitter -
mavdve@icloud.com
Dhr. C. (Corné) Oppelaar, Raadhuisstraat 6
- secretaris -

tel. 416445
Dhr. R.M. (Rob) van Butselaar, Meidoornlaan 7
- penningmeester -

tel. 06-13418177
Dhr. C. (Cor) de Vries, Liefhovendijk 2
- Kerkrentmeester -

c.de.vries@icloud.com


E-mail adres kerkrentmeesters@hervormdlinschoten.nl

terug