Samenstelling jeugdraad

      
De jeugdraad bestaat uit de volgende personen:

 
voorzitter Jan Willem Beumer (per 28-1-2024)
secretaris   Theo van Vliet
penningmeester Martijn Kool  
coördinator Jeugd & leren Vacature   
coördinator Jeugd & omzien Greta Kamphof
coördinator Jeugd & ontmoeten (basisschool)   Vacature   
coördinator Jeugd & ontmoeten  (12+)   Vacature
coördinator Jeugd & eredienst   Catharina Nieuwenhuizen & Janneke Beumer
coördinator Jeugdpastoraat Ernst Jan Langerak
terug