Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 

maandag 12 september 2022 t/m zaterdag 17 september 2022

Actie Solidariteitskas 2022

Datum: 
 maandag 12 september 2022 t/m zaterdag 17 september 2022

Maandag 12 september 2022 start de (jaarlijkse) actie Solidariteitskas.
Alle belijdende leden van de gemeente ontvangen in de actieweek een email of brief met het verzoek bij te dragen aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Solidariteit betekent zoveel als ‘één voor allen en allen voor één’. En daar draait het dan ook om bij de Solidariteitskas: gemeenten die elkaar helpen. Die elkaar de hand toereiken. Die weten dat je verantwoordelijk bent voor elkaar. En dat je elkaar soms moet geven wat nodig is: draagkracht.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de solidariteitskas zijn altijd tijdelijk en bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Breed gedragen
Veel van de activiteiten die de solidariteitskas bevordert, hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden. Andere activiteiten vallen niet onder één of enkele gemeenten maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een kwestie van gemeenten die met elkaar áán elkaar geven.

Bijdragen
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,- per belijdend lid. Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas; het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? U helpt daarmee niet alleen andere zustergemeenten binnen onze kerk, maar ook onze eigen gemeente. Van harte aanbevolen dus – alvast dank voor uw bijdrage!

Belijdende leden ontvangen een email of brief met betaallink voor een iDEAL betaling.
U kunt uw gift ook overmaken naar NL60 RABO 0336301855 tnv Hervormde Gemeente Linschoten ovv Solidariteitskas 2022.

Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Rob van Butselaar (penningmeester) | 06-13418177 | Kerkrentmeesters@hervormdlinschoten.nl 

Uitgebreidere informatie over het doel en de bestedingen uit de Solidariteitskas vindt u op protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas.

terug
 


 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.