Solidariteitskas 2023


Begin oktober vindt de actie Solidariteitskas 2023 plaats. Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Maar soms ontbreekt het in gemeenten aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Bijdragen uit de solidariteitskas zijn altijd tijdelijk en bedoeld om duurzaam op weg te helpen.

Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. U wordt om een bijdrage van € 10 gevraagd, waarvan de helft bestemd is voor de Solidariteitskas en de helft voor onze eigen gemeente.

Gemeenteleden waarvan wij een mailadres hebben geregistreerd in onze ledenadministratie ontvangen een e-mail met QR-code en betaallink. Indien er geen e-mail adres bekend is ontvangt u de informatie per brief.

Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Namens het College van Kerkrentmeesters, Rob van Butselaar.
terug

KerkKlanken 2e kwartaal 2024Taartenactie SintJansProjectKerkklanken 4e kwartaal 2023/bewaarnummerKerk WebApp