Stichting OPA

De zeer vitale Stichting O.P.A. (Oud Papier Aktie) Linschoten is een enthousiaste club van vrijwilligers (ruim 40 man) en houdt zich bezig met het inzamelen van oud papier voor hergebruik van grondstoffen.
Behalve dat dit goed is voor ons leefmilieu, is dit ook zeer nuttig voor onze gemeente, immers in de afgelopen jaren is hiermee veel geld opgehaald dat besteed werd aan diverse projecten in en rondom de kerk, de Wingerd en pastorie, o.a.:
- Restauratie van de kerk
- Voetverwarming kerk
- CV Ketel. Kerk / Pastorie en de Wingerd
- Hekwerk bij de kerk
- Renovatie /(her)inrichting van de Wingerd

Bovendien wordt - in overleg met de medewerkers en op voordracht van het bestuur - 25 % van het behaalde netto jaarresultaat aan verschillende goede doelen afgedragen door middel van een financiële gift.

De vaste ophaaldagen van Stichting O.P.A. Linschoten zijn: 1e woensdag
van de maand (Rapijnen) en de daaropvolgende donderdag (Overvliet, Vinkenbuurt en buitenwijken) en vrijdag (Noord en Dorp). Jaarlijks, rond eind oktober, ontvangen de  inwoners van Linschoten huis aan huis een overzicht van de ophaaldagen in het lopende en komende jaar!

Op www.oudpapierlinschoten.nl kunt u ook zien wanneer St. O.P.A. bij u in de wijk komt voor het oud papier en/of karton. 

Iedere maandag tot en met vrijdag staat er ook een papiercontainer aan de Laan van Overvliet bij de vrachtwagenparkeerplaats die geopend is van 07.00 tot 19.00 uur. Op zaterdag is de container tot 11.00 uur bereikbaar.

Om de week op zaterdagmorgen wordt door een vaste club vrijwilligers papier en karton bij instellingen opgehaald.

Wilt u/jij ook graag bij de club van Stichting O.P.A. horen? Bel dan onderstaand telefoonnummer.  

Voorzitter/Contactpersoon:
Dhr. H. Vlug, G. v.d. Valkboumanstraat 34, tel. 420987
 
 

terug