Taken en werkwijze diaconie

Onze gemeente heeft een college van diakenen dat deel uit maakt van de kerkenraad. De diakenen hebben te bevorderen dat de gemeente gehoor geeft aan haar diaconale roeping.

Zij verrichten verschillende taken op diaconaal terrein en verlenen medewerking aan arbeid op maatschappelijk terrein. Hierbij behoort ook het werelddiaconale werk.

De diaken verleent hulp aan mensen die daarom vragen. Deze hulpvraag kan ook via de predikant, ouderlingen of een commissie komen. De hulp kan bestaan uit het geven van advies, het invullen van formulieren of financiële hulp.

Voor hen die moeilijk ter been zijn, en zelf niet over vervoer beschikken, organiseert de diaconie de zondagse autodienst, om zo de deelname van de zondagse kerkdienst mogelijk te blijven maken.

De diakenen gaan ook op bezoek bij kerktelefoonluisteraars en bij gemeenteleden die uit het ziekenhuis komen. Bij het Heilig avondmaal zijn de diakenen betrokken zowel in de eredienst als in de Lindewaard. God en de naaste te dienen, is het doel van de diakenen


 

terug